top of page
back-view-beautiful-mature-female-wearing-white-t-shirt-using-pc-with-blank-copy-space-scr

Produktnyheter

Stöd för Microsoft Edge!

Något som efterfrågats av er användare är stöd för fler webbläsare vid distanstestning.  Fram tills nu har vi endast haft stöd för Google Chrome. Nu kan vi med glädje meddela att utökar med stöd för Microsoft Edge, som är den näst mest använda webbläsaren i Sverige på dator. Chrome och Edge tillsammans täcker 76% av användarna.

Mailet som skickas ut till testtagarna är uppdaterat med denna information. 

22-04-07

microsoft edge logga

Nyheter vid testning på klinik!

Vi är glada att meddela att vi under veckan kommer att frisläppa en ny version av vår testapp för testning på klinik med läsplatta och laptop. I och med den nya versionen kommer sidan där man väljer testbatteri att få en helt ny design med följande features:

  • Det blir möjligt att inkludera endast ett kognitivt testbatteri, en eller flera självskattningsskalor eller både ock

  • Vi uppger den ungefärliga tiden för respektive testbatteris längd

  • Man kommer på ett enkelt sätt att kunna se vilka deltester som inkluderas i varje testbatteri

  • Beskrivande texter som hjälp vid val av självskattningsskalor

22-04-05

bild på startsidan för att starta test on-site

Nya deltester vid administration på laptop

För er som använt Mindmore på surfplatta har Trailmaking test och Reaction test varit tillgängliga under en längre tid. När vi lanserade möjligheten att använda dator och även genomföra testning på distans fungerade tyvärr ej Trailmakingtest och reaction test att genomföra med mus på ett tillförlitligt sätt. 

Detta medförde att vi behövde skapa nya versioner av dessa test och även säkerställa validitet samt samla in nya normer. Det är vi nu äntligen färdiga med vilket medför bättre testbatterier vid användning av Midmore på laptop, både på plats och via distanstestning. 

Det här kommer att göra att samma batterier finns tillgängliga oavsett hur ni administrerar er testning. 

Trailmaking test administreras på laptop med mus. Istället för att rita en linje mellan olika siffror och bokstäver så klickar man med musen. Vi kallar testet officiellt för Click-TMT av den anledningen. Vi har även lagt till ett deltest som heter TMT-D där vi endast mäter motoriskt hastighet. 

22-03-16

Ny vy över testtagare

För att underlätta för er användare har vi lanserat en ny vy i resultatportalen som heter "Testtagare"

Testtagare
detaljerad bild av testresultat

Testtagar-vyn är en lista över alla testtagare vid er verksamhet. Här ser ni vilken registreringskod ni använt, vem som är testledare, vilket batteri och status för testningen. Det går även att klicka på respektive rubrik för att sortera listan efter exempelvis "testdatum"

 

 

 

 

 

 

Vad är testtagar-vyn bra för? Med hjälp av denna vy kan ni organisera och snabbt få en övervlick av testningen vid er verksamhet.  Specifikt kan ni se vilken som är nästa tillgängliga registreringskod. Status för en testning och även leta upp resultat om ni glömt registreringskoden. Det går även att klicka direkt på en registreringskod och då komma till resultatet:

normeringsruta

Inom kort kommer ni även att kunna se om ett resultat är rättat eller inte i denna vy. 

Ytterligare funktioner: 

- Möjligt att leta efter specifikt resultat

- Visa alla test i en organisation eller endast egna tester

-Visa demotester. 

22-03-16

Självskattniningskalor

Vi har haft många förfrågningar gällande möjligheten att kunna administrera självskattningsskalor via vårt system. Nu gör vi verklighet av det! Det är nu möjligt att inkludera en eller flera av följande självskattningskalor vid testning på distans. 

 

KEDS - Självskattning stress

PHQ-9 - Självskattning depressiva symptom

GAD-7 - Självskattning oro   

FAQ - Självskattning vardagliga aktiviteter 

ASRS-v1.1 Screener - Självskattningskala för ADHD-symptom hos vuxna

ASRS-v1.1 Symptoms Checklist - Självskattningskala för ADHD-symptom hos vuxna komplett version

 

Ni som använder distanstestning hittar mer information om självskattningsskalorna i vyn där distanstestinbjudningar skapas. 

 

Självskattningsskalorna administreras i den ordning ni har klickat i dem och visas alltid för testtagaren direkt efter det korta frågeformuläret med frågor om utbildning, syn, hörsel etc.

 

När testet är genomfört visas huvudresultat i resultatvyns vänsterkolumn samt möjlighet att visa fördjupad information med frågor, svar, poäng samt gränsvärde som har uppfyllts och vad detta kan tänkas innebära. Det finns även möjlighet att inkludera valda delar av resultaten i den textsummering som är avsedd att snabba upp informationsöverföring till journalsystemet. 

 

Nästa steg är att tillgängliga självskattningskalorna vid testning på klinik direkt i testapplikationen samt att kunna skicka ut enbart självskattningsskalor utan ett kognitivt testbatteri. Vi återkommer med information om det när det är dags!

Hör gärna av er med önskemål och fler skalor ni skulle vilja kunna administrera via Mindmore. 

22-01-22

Självskattningsskalor
bottom of page