top of page
Data som hanteras och lagras i Mindmores digitala tjänst

Mindmore lagrar endast pseudonymiserad data från genomförda kognitiva tester. Trots pseudonymisering är vissa av dessa personuppgifter att betrakta som känslig då de utgör hälsodata, läs mer här

 

Mindmore lagrar följande pseudonymiserade testtagardata i egenskap av personuppgiftsbiträde:

 

 1. Resultat från kognitiva tester i form av bilder, antal rätt, antal fel, svarstider samt transkriptioner.

 2. Svar från genomförda självskattningskalor.

 3. Ljudfiler från deltesterna RAVLT, CERAD, FAS och BNT för att möjliggöra manuell rättning av resultat.

 4. Transkriptioner från deltesterna RAVLT, CERAD, FAS och BNT från manuell rättning och röstigenkänning. 

 5. Testtagarens angivelse av utbildningsnivå.

 6. Testtagarens självskattning på en skala 1-5 avseende hörsel, syn, stress och vila.

 7. Testledarens kommentarer om testtagaren eller testtillfället som angavs innan testet startades. Fritextsvar.

 8. Ev. information om hur testtagaren kände under testet (ex. huvudvärk, stress, trötta ögon etc.)

 9. Testledarens och testtagarens eventuella återkoppling efter utfört test gällande hur testet upplevdes, svårigheter och avbrott. Strukturerade data och fritextsvar.

 10. Testtagarens angivelse av hänthet (dubbelhänt, vänsterhänt, högerhänt)

 11. Registreringskod.

 

Vid inbjudan till att göra ett test på distans anges testtagarens e-postadress samt för och/eller efternamn av testledaren för att ett inbjudningsmejl med testlänk ska kunna skickas ut. Testtagarens e-postadress används, tillsammans med en publik nyckel, för att med hjälp av en kryptografisk funktion skapa en hashsumma som sparas i databasen. Detta för att hindra att någon som har tillgång till systemet eller databasen ska kunna koppla samman en skapad registreringskod och ett skapat testtillfälle med testtagarens epostadress. Testtagarens epostadress sparas krypterat i 3 månader hos mailleverantören Flowmailer för att mailet ska kunna skickas och raderas därefter. Emailadressen sparas inte hos det underbiträde där all pseudonymiserad testdata sparas.

I egenskap av personuppgiftsansvarig, lagrar även Mindmore för och efternamn, e-postadresser, organisationstillhörighet och mobiltelefonnummer (om multifaktorautentisering används) för de anställda hos de kliniker/företag som använder testapplikationen samt resultatportalen. Detta för att möjliggöra att tjänsten kan användas med individuell inloggning samt tilldelning av behörighetsroller.

bottom of page