top of page

Vanliga frågor om kognition och om Mindmore

Vad är kognition?

Kognition är samlingen av alla funktioner som din hjärna utför och inkluderar uppmärksamhet, bearbetningshastighet, minne, problemlösning, beslutsfattande och språk. Kognition använder aktuell kunskap och producerar ny kunskap. Kognitionen är föränderlig.

 

Under ett hälsosamt liv lär du dig nya färdigheter, blir bättre på befintliga färdigheter och med åldrande blir vissa färdigheter mindre lättillgängliga. Ibland händer saker i livet som kan ha en negativ effekt på din kognition. Livshändelser som tillfälligt eller varaktigt kan skada din kognitiva funktion är oväntade förändringar, ett fysiskt eller mentalt trauma eller ohälsosamma rutiner.

Varför är kognition viktigt?

Kognition är en stor del av frågan "Hur mår du?". Du använder dina kognitiva funktioner i allt du gör. De hjälper dig att göra planer och utföra dem, förstå och svara på vad andra berättar för dig och att njuta av dina fritidsaktiviteter.


Du mår förmodligen inte bra när din kognitiva funktion försämras. Du kan ha problem med att koncentrera dig, planera din framtid eller inser att du återigen har kommit hem utan att ha handlat rätt matvaror. Sådana symtom kan vara resultatet av stress, en dålig nattsömn eller begynnande mental ohälsa.

 

Ett blödande finger, ett brutet ben eller en inflammerad lunga bör behandlas då de inte fungerar fullt ut. Detsamma gäller din kognition.

Vad exakt mäter Mindmores tester?

Mindmore-testerna är utformade för att fastställa din funktionsnivå inom ett antal kognitiva domäner och för att hitta potentiella problem. Har du t.ex. problem med att bibehålla din uppmärksamhet på jobbet, eller glömmer du bort saker på grund av försämrat korttids- eller arbetsminne?

Alla fungerar olika – du behöver inte vara en minnesmästare för att fortfarande fungera bra inom det friska intervallet. Därför jämförs dina testresultat med den allmänna befolkningen, för att bestämma ditt kliniska värde. Genom återkommande tester kan dina resultat också jämföras med varandra för att övervaka din kognitiva förändring över tid.

Kan vem som helst utföra ett Mindmoretest?

För tillfället kan du göra Mindmore-test på din klinik (vårdcentral eller företagshälsovård) som använder Mindmore och om din läkare rekommenderar att du gör det. Mindmore är en CE-märkt medicinsk utrustning som används som ett stödverktyg för klinisk personal; därför är resultatet från ett utfört test kliniskt material och ska endast användas av utbildad vårdpersonal.

 

Du behöver inte ha kognitiv nedgång för att använda Mindmore. Att göra ett kognitivt test när du är 100% frisk är faktiskt en bra idé - då har du din egen personliga baslinje att jämföra med när du har fått kognitiv nedgång. En baslinje är ovärderlig när dagskänslan börjar försämras - då kan vi verkligen se HUR dina funktioner har påverkats och i vilken grad.


Mindmores kognitiva tester kan göras av alla, men för att få giltiga resultat måste du som gör det:
• vara i åldern 17 till 93 (upp till 75 för vissa test)
• ha normal eller anpassad till normal syn och hörsel
• ha obehindrad hand- och fingerrörelse

bottom of page