top of page

Kliniska frågor

Här hittar du svar av om resultat, vad du bör göra vid ovanliga resultat och mycket mer.

Att välja testbatteri

De olika testbatterierna i Mindmores plattform är sammansatta av deltest med känslighet för kognitiva avvikelser vanliga vid olika specifika tillstånd.

Genomgång av Mindmores resultat

Genomgång av Mindmores resultatportal. Videon går igenom hur man kommer åt ett resultat, hur resultatportalen fungerar samt de olika funktioner den innehåller:

Om en individs resultat är ovanligt låga i förhållande till normgrupp, vad betyder det?

I fall där en eller flera delresultat är låga, eller lägre än förväntat med tanke på tillgänglig information, kan ett lämpligt första steg vara att diskutera testtillfället med individen.

Är det möjligt att få låga resultat vid testning även om den sanna kognitiva funktionen är medel eller över medel?

Låga testresultat kan uppstå på grund av flera olika faktorer, till exempel att individen är stressad, distraherad, ej har sovit tillräckligt eller har missförstått instruktionerna.

Checklista för tolkning av resultatprofil

◊ Faktorer som åtminstone delvis kan förklara låga testresultat: • stressnivå i testsituationen • ovana vid pekdator • bristande motivation

Hur ofta kan jag genomföra en testning med Mindmore?

Det går aldrig helt att utesluta inlärningseffekter. Sedvanlig rekommendation för kognitiva tester är 6 månader.

Viktig information vid tolkning av Mindmores resultat

Det är viktigt att påpeka att Mindmore inte är ett diagnostiskt verktyg. Den praktiserande klinikern har det yttersta ansvaret att tolka patientens resultatprofil, där flera olika faktorer bör tas i beaktande.

Du kan alltid nå oss på vår supportmail: support@mindmore.com

bottom of page