top of page
back-view-beautiful-mature-female-wearing-white-t-shirt-using-pc-with-blank-copy-space-scr

Långtidscovid/postcovid

Bedömning och/eller behandling av Långtidscovid/postcovid 

Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon specifik kognitiv profil för just nedstämdhet/depression utan snarare syftar testningen till att bedöma vilka domäner som är nedsatta och till vilken grad. Dock listas nedan de domäner som i, forskningen, visats sig påverkade hos personer med kvarvarande symtom efter genomgången covid-19.

Tillstånd
Domäner som ofta är påverkade
Domäner som kan vara påverkade
Långtidscovid/Postcovid
Minne, Uppmärksamhet och tempo, Exekutiv funktion
Visuospatial funktion, Verbal funktion
bottom of page