top of page
back-view-beautiful-mature-female-wearing-white-t-shirt-using-pc-with-blank-copy-space-scr

Nedstämdhet och depression

Bedömning och/eller behandling av nedstämdhet och depression 

Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon specifik kognitiv profil för just nedstämdhet/depression utan snarare syftar testningen till att bedöma vilka domäner som är nedsatta och till vilken grad. Dock listas nedan de domäner som ofta är påverkade samt de som kan vara påverkade vid

Tillstånd
Domäner som ofta är påverkade
Domäner som kan vara påverkade
Nedstämdhet/Depression
Minne, Uppmärksamhet och tempo, Exekutiv funktion
Visuospatial funktion, Verbal funktion

Åtgärd

Den kognitiva profilen stämmer överens

Om den kognitiva profilen du fått ut genom testning stämmer överens med förväntade nedsättningar enligt tabellen ovan kan detta stärka en misstanke 

Den kognitiva profilen stämmer inte överens

Om den kognitiva profilen du fått ut genom testning inte stämmer överens med förväntade nedsättningar enligt tabellen ovan 

bottom of page