top of page
back-view-beautiful-mature-female-wearing-white-t-shirt-using-pc-with-blank-copy-space-scr

Neuropsykiatriska tillstånd

Neuropsykiatriska tillstånd

Vid stress och utmattningssyndrom är kognitiva nedsättningar ett av kardinalsymtomen och finns redan under prodromalstadiet. Det är därför viktigt att upptäcka och karakterisera för att kunna planera rehabiliteringen på bästa sätt.

 

Genom att mäta kognitionen och se vilka domäner som är nedsatta kan man också ge förslag på lösningar vid en eventuell återgång i arbetet enligt denna tabell. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon specifik profil för just stress/utmattningssyndrom utan snarare syftar testningen till att bedöma vilka domäner som är nedsatta och till vilken grad. I tabellen nedan har vi dock markerat vilka domäner som ofta är påverkade och vilka som kan vara påverkade. 

Utmattningssyndrom
Domäner som ofta är påverkade
Domäner som kan vara påverkade
Utmattningssyndrom
Exekutiv funktion, Uppmärksamhet och tempo
Verbal funktion, Visuospatial funktion, Minne och inlärning

Åtgärd

Den kognitiva profilen stämmer överens

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Den kognitiva profilen stämmer inte överens

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

bottom of page