top of page

Bedömning av Långtidscovid/postcovid 

Mer information om Långtidscovid/Postcovid och Mindmore kommer här inom kort. Under tiden finns det mycket bra skrivet på sidan langtidscovid.se. 
Dock listas nedan de domäner som i, forskningen, visats sig påverkade hos personer med kvarvarande symtom efter genomgången covid-19.

Tillstånd
Domäner som ofta är påverkade
Domäner som kan vara påverkade
Långtidscovid/Postcovid
Minne, Uppmärksamhet och tempo, Exekutiv funktion
Visuospatial funktion, Verbal funktion
bottom of page