top of page

Hur kan Mindmore användas i er forskningsstudie?

Med digitala kognitiva test blir mätningen mer effektiv än med manuella, pappersbaserade versioner. Jämfört med klassiska kognitiva tester såsom MMSE / MMT eller MoCA, är datan betydligt mer detaljerad; Mindmore mäter samtliga kognitiva domäner med två till sex tester per domän, vilket ger mycket information kring varje funktion och ökar sensitiviteten för subtila kognitiva skillnader. 


Samtidigt som ni samlar in stora mängder data, behöver ni inte lägga tid på att själva administrera testningen eller räkna ut resultat. Verktyget sköter testledning och resultaträkning automatiskt!  

mindmore_activity_2.png
4Asset 19_6x.png
Forska med Midmore

NÅGRA PARTNERS SOM ANVÄNDER MINDMORE I SIN FORSKNING

umu.gif
ki_logo_rgb_print.png
SE2321000164-7381037591819.jpeg
1322.png.jpeg
1280px-Linkoping_University_Logo.svg.png
Uni-linkoping-logo.jpg
logo_og_sv.png
Uni-Bergen-emblem.png
stockholms-universitet-logo-5420FEB640-seeklogo.com.png
pg1dy0b7uerwdqmpk4ox.webp

Värdet av att använda Mindmore för datainsamling

Skärmavbild 2022-06-07 kl. 16.35.31.png
  • Effektivt: Samla mycket data – enkelt och med få resurser.

  • Flexibelt: Skapa ert egna testbatteri, med önskad kombination av kognitiva test, utan extra kostnad.

  • Fler variabler: ~40 datapunkter per testtillfälle, med möjlighet att lägga till unika datapunkter såsom reaktionstid för del av test eller antal klick på en viss symbol.

  • Stor normdata: Resultat baseras på normdata från >700 friska personer genom en regressionsbaserad modell som tar hänsyn till kön, ålder och utbildningsnivå.

  • Följ progression: De identiska testsituationerna möjliggör jämförelse av deltagarnas resultat över tid och underlättar följande av progression.

  • Exportera resultat enkelt i olika format, såsom Excel och CSV, inför era analyser.

Läs mer

Hur fungerar Mindmores datainsamling?

Det är väldigt enkelt! Mindmore kan administreras antingen som ett distanstest där en testlänk skickas ut vi e-post och testningen sker i hemmet - eller på plats vid er verksamhet. 

 

Det är upp till er om ni vill sitta med hos deltagaren för observation eller inte – testet är helt självadministrerat och består av instruktioner (i text och ljud), interaktiva exempel, själva testerna och eventuella deltagarfrågor. 

 

All data, inklusive dina inskrivna observationer, sparas automatiskt. Resultatet är tillgängligt direkt efter testgenomförandet via vår Resultatportal.

Urval av pågående studier med Mindmores tester

Pågående forskning

Internetadministrerad KBT (IKBT) vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Karolinska Institutet | Gustavsbergs Vårdcentral |  SLSO

Om studien: 
Många söker hjälp för psykiska och fysiska besvär som är kopplade till hög stress under lång tid, och många önskar få psykologisk behandling. Tyvärr är väntetiderna ofta långa och det finns ett behov av att utveckla behandlingsformer som har hög tillgänglighet och kan nå ut till fler. I denna studie randomiseras patienter till antingen sedvanlig internetadministrerad behandling eller till IKBT som pågår under tolv veckor. Läs mer om studien här: http://stressad.nu/. Mindmore används för att bedöma kognition innan och efter behandling. Dessa patienter testas även vid ett och två års uppföljning.

Mindmores depressionsbatteri används för att mäta kognitiva följdeffekter 

 

Status: Datainsamling pågår till 2023

Fysisk aktivitet som behandling vid depression

Region Örebro | Örebro universitet | Karolinska Institutet | Uppsala universitet

Om studien:

Patienter som lider av psykisk ohälsa i Örebro län randomiseras till antingen experimentgrupp eller kontrollgrupp och följs under tolv veckor medan de deltar i fysisk gruppaktivitet (experimentgrupp) alternativt avslappningsövningar i grupp (kontrollgrupp). 

 

Mindmores depressionsbatteri används för att mäta kognitiva följdeffekter 

 

Status: Datainsamling pågår till 2023

MCI/demens på specialistnivå

Mindmore | Dalengeriatriken minnesmottagning

Om studien:

Syftet är att undersöka klinisk validitet för Mindmores demensbatteri. Patienter som utreds för demens ombeds genomföra Mindmores demensbatteri. Hälsostatus och slutgiltig diagnos samlas in för att fastställa testbatteriets känslighet och specificitet för MCI och demens. 

 

Status: Datainsamling pågår

MCI/demens i primärvården

Region Östergötland | Linköping universitet

Om studien:

Vid fyra olika primärvårdsmottagningar undersöks Mindmores demensbatteri vid basal demensutredning i syfte att utröna klinisk validitet och dess användbarhet.

 

Status: Under förberedelse

Långvariga symtom efter covid-19

Universitetssjukhuset i Örebro | Region Örebro | Örebro universitet | Göteborgs universitet

Om studien:

Patienter som drabbats av infektion med covid-19 följs under minst två år. Fysiska, psykiska och kognitiva funktioner samt uttryck av biomarkörer undersöks, liksom hälsorelaterad livskvalitet och arbetsförmåga. Syftet är att undersöka hur olika individer påverkas av sjukdomen, för att kunna utveckla mer individanpassad behandling med snabbare rehabilitering och återgång i arbete. 

 

Mindmores screeningbatteri används för att mäta kognitiva följdeffekter

Status: Under förberedelse

Kontakt forskning

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi används i olika studier och hur vi kan hjälpa er.

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig med förslag på datum och tid för ett helt förutsättningslöst demo. Vi visar hur Mindmore fungerar och kan svara på eventuella frågor.

Mindmore används inom flera olika typer av verksamheter. Skriv gärna vilken verksamhet du arbetar inom så ser vi till att en extra kunnig person, inom just det området genomför demon.

 

Vi är flexibla med tid men rekommenderar 30 minuter. 

Teamet på Mindmore

bottom of page