top of page

Vårens nätverksträffar 2023

​Vi på Mindmore arrangerar löpande nätverksträffar för att bidra med kompetensutveckling inom området hjärnhälsa och kognition.
Våra nätverksträffar riktar sig till dig inom primärvården, företagshälsovården samt specialistvården och modereras av våra leg. psykologer Jens Berggren och Frida Strömgren. Samtliga av våra nätverksträffar är kostnadsfria och sker digitalt.


Varmt välkommen att boka din plats redan idag. Vänligen anmäl dig via formuläret nedan om du önskar få en separat kalenderinbjudan, annars använder du videolänken under önskad nätverksträff.

Fästpunkt 1
​Bedömning av kognitiv funktion och vad betyder det i vardagen?

 

När en patient har problem med exempelvis koncentration, minne eller uppmärksamhet, kan en kognitiv

status ge viktig information vid utredning och bedömning. Den kognitiva statusen möjliggör kartläggning av

påverkade hjärnfunktioner och blir ett viktigt beslutsunderlag vid diagnossättning och bedömning av

arbetsförmåga. Vidare möjliggör det för individuellt förankrade åtgärder via rehabilitering samt nödvändiga

anpassningar efter arbetsåtergång. Vi kommer främst att fokusera på vad en funktionsnedsättning kan

innebära i vardagen och i arbetet.
 

Datum: 21/2, kl.15-16

Länk: meet.google.com/icx-tdpo-zjp

Webbinariet riktar sig endast till befintliga kunder

Stress och utmattning

 

Den stressrelaterade ohälsan ökar och patienterna är ofta svårbedömda i sin funktionsnedsättning, prognos

och behandling. Under detta tillfälle fokuserar vi på stressrelaterad ohälsa, inklusive utmattningssyndrom.

Hur kan vi objektivt bedöma den kognitiva påverkan, vilken grad av funktionsnedsättning innebär ett

hinder i arbete och hur särskiljer vi dessa symtom från degenerativa sjukdomar som exempelvis demens?

Datum: 23/3, kl.15-16

Länk: meet.google.com/kad-rjfs-uoe

Webbinariet riktar sig endast till befintliga kunder

Affektiva tillstånd

 

Hur skiljer sig affektiva tillstånd från stressrelaterad ohälsa i den kognitiva profilen? Hur påverkar recidiverande depressioner en patients kognitiva funktionsnivå och hur stöttar vi en patient med en nedstämd hjärna? Här tittar vi på vilka testbatterier och test som kan vara hjälpsamma vid bedömning av affektiva tillstånd, grad av depression och kognitiv nedsättning.

Datum: 18/4, kl.15-16

Länk: meet.google.com/jtq-wdnb-vxe

Webbinariet riktar sig endast till befintliga kunder

Neuropsykiatriska tillstånd

 

Mild till måttlig neuropsykiatrisk funktionsvariation i primärvården? Tidigare insatser och samtidig utredning och behandling i primärvården, det är Socialstyrelsens nya direktiv för neuropsykiatriska tillstånd. Hur gör andra en primärvårdsutredning och vad innehåller den, vilka professioner är inblandade och hur fungerar samarbetet med specialistvården? Tillsammans möts vi för att fokusera på NPF-diagnoser, hur primärvården kan ta sig an det utökade uppdraget på NPF och hur Mindmores nya testbatterier som är anpassade för primärvårdsutredningen kan stötta er verksamhet.

Datum: 20/6, kl.15-16

 

Länk: meet.google.com/gea-gawf-xna
 

Webbinariet riktar sig endast till befintliga kunder

Kognitiv svikt och demens

Vid detta tillfälle fokuserar vi på kognitiv svikt och demenssjukdom, en subjektiv vs. en objektiv svikt, tidiga

tecken, anamnestiska frågor och vikten av information från anhöriga. Vi informerar om vilket testbatteri du

bör välja, samt hjälper till att bedöma patientens uttröttbarhet så att hen inte misslyckas och får ett

nederlag efter testsituation. Vi informerar om när du bör återkoppla ett lågt resultat och när du

rekommenderas att gå vidare med en basal minnesutredning eller remittera vidare till en

minnesmottagning.

Datum: 11/5, kl.15-16

Länk: meet.google.com/vai-jwiv-jua

Webbinariet riktar sig endast till befintliga kunder

Anmälningsformulär

Tack för din anmälan!

bottom of page