top of page

Hur justerar jag volym-inställningarna på surfplattan?

På surfplattans ena långsida finns två volymknappar markerade med + och -. Ljudnivån visas på surfplattan.

På surfplattans ena långsida finns två volymknappar markerade med + och -. Ljudnivån visas på surfplattan. En inställning på mellan 30-45 rekommenderas men kan justeras efter testtagarens önskemål.

bottom of page