top of page

Hur kontrollerar jag mikrofoninställningarna?

Surfplattorna levereras förkonfigurerade från Mindmore med vissa inställningar som inte bör ändras för att testapplikationen ska fungera optimalt.

Surfplattorna levereras förkonfigurerade från Mindmore med vissa inställningar som inte bör ändras för att testapplikationen ska fungera optimalt. Om ni inte tar er förbi mikrofontestet i testapplikationen beror det dock sannolikt på att mikrofoninställningarna har ändrats och behöver justeras.

- Gå till Inställningar > System > Ljud

- Scrolla ner till “Indata” och kontrollera att “Inaktivera” ej är ikryssat

- Kontrollera att nivå är inställd på 80

- Dra med fingret uppåt längst ner på pekskärmen för att visa Aktivitetsfältet

- Håll fingret på kugghjulet till dess att en meny visas med valet att stänga Inställningar

- Starta Testapplikationen och följ reguljärt testförfarande

- Vid introinstruktionerna kan skip-funktionen användas för att hoppa fram till mikrofoninställningarna.

Om problemet kvarstår kontakta support@mindmore.com

bottom of page