top of page

Hur ska jag tänka kring rengöring givet Covid-19?

Både testtagare och testledare bör tvätta och sprita händerna precis innan och efter det att surfplattan används. Rengöring sker annars enligt beskrivning här.

Både testtagare och testledare bör tvätta och sprita händerna precis innan och efter det att surfplattan används. Rengöring sker annars enligt beskrivning här: https://www.mindmore.com/objekt-2/hur-ska-jag-rengöra-surfplattan%3F

bottom of page