top of page

Är det möjligt att få låga resultat vid testning även om den sanna kognitiva funktionen är medel eller över medel?

Låga testresultat kan uppstå på grund av flera olika faktorer, till exempel att individen är stressad, distraherad, ej har sovit tillräckligt eller har missförstått instruktionerna.

Låga testresultat kan uppstå på grund av flera olika faktorer, till exempel att individen är stressad, distraherad, ej har sovit tillräckligt eller har missförstått instruktionerna. Tekniska fel går heller inte helt att utesluta, men Mindmore har flera inbyggda system som tar ställning till huruvida ett teknisk fel inträffat som kan påverka resultatet. Om så är fallet kommer resultatet automatiskt att visas som ogiltigt.

En möjlig förklaring till ett lägre resultat än det sanna är malingering (att individen medvetet väljer fel svar). I dagsläget är detta inget som Mindmore tar hänsyn till. Men det finns planer på att kontrollera för malingering i framtiden.

Checklista över faktorer som åtminstone delvis kan förklara låga testresultat:
• stressnivå i testsituationen
• ovana vid surfplatta
• bristande motivation
• sensoriska nedsättningar av syn, hörsel, känsel
• motoriska nedsättningar
• vakenhetscykler, dålig nattsömn, uttröttbarhet
• medicinska behandlingsregimer
• påverkan av droger eller alkohol
• dyslexi (ofta osäkerhet på alfabetet vid TMT B)

bottom of page