top of page

Att välja testbatteri

De olika testbatterierna i Mindmores plattform är sammansatta av deltest med känslighet för kognitiva avvikelser vanliga vid olika specifika tillstånd.

De olika testbatterierna i Mindmores plattform är sammansatta av deltest med känslighet för kognitiva avvikelser vanliga vid olika specifika tillstånd. Utifrån bedömning, anamnes och frågeställning väljs lämpligt testbatteri. Vid otydlig symptombild och när Mindmore används för differentialdiagnostik bör Screeningbatteriet väljas.

Utmattning/Depression: Innehåller deltest inom domänerna minne, exekutiv funktion, och uppmärksamhet/tempo. Längd ca 39 minuter

Utmattning/depression kortversion: Innehåller deltest inom domänerna minne, exekutiv funktion, och uppmärksamhet/tempo. Dock färre och mindre omfattande deltest jämfört med den längre versionen. Vår rekommendation är att använda den längre versionen när det är möjligt. Längd ca 20 minuter

Kognitiv screening: Innehåller deltest inom samtliga domäner minne, exekutiv funktion, uppmärksamhet/tempo, verbal funktion samt visuospatial funktion. Längd ca 41 minuter

Kognitiv screening kortversion: Innehåller deltest inom samtliga domäner minne, exekutiv funktion, uppmärksamhet/tempo, verbal funktion samt visuospatial funktion. Dock innehåller kortversionen färre och mindre omfattande deltest jämfört med den längre versionen. Vår rekommendation är att använda den längre versionen när det är möjligt. Längd ca 20 minuter

Demens: Innehåller deltest inom domänerna minne, uppmärksamhet/tempo, verbal funktion samt visuospatial funktion. Längd ca 39 minuter

Se även: https://www.mindmore.com/blog/categories/diagnos-tillstånd

bottom of page