top of page

Checklista för tolkning av resultatprofil

◊ Faktorer som åtminstone delvis kan förklara låga testresultat: • stressnivå i testsituationen • ovana vid pekdator • bristande motivation

◊ Faktorer som åtminstone delvis kan förklara låga testresultat:
• stressnivå i testsituationen
• ovana vid pekdator
• bristande motivation
• sensoriska nedsättningar av syn, hörsel, känsel
• motoriska nedsättningar
• vakenhetscykler, dålig nattsömn, uttröttbarhet
• medicinska behandlingsregimer
• påverkan av droger eller alkohol
• dyslexi (ofta osäkerhet på alfabetet vid TMT B)

bottom of page