top of page

Hur ofta kan jag genomföra en testning med Mindmore?

Det går aldrig helt att utesluta inlärningseffekter. Sedvanlig rekommendation för kognitiva tester är 6 månader.

Det går aldrig helt att utesluta inlärningseffekter. Sedvanlig rekommendation för kognitiva tester är 6 månader. Då förväntas en eventuell inlärningseffekt ha minskat så pass att den ej påverkar resultatet.

Mindmore har vidtagit flera åtgärder som minskar inlärningseffekter och möjliggör omtestning över kortare tidsintervaller, exempelvis:

RAVLT - Innehåller alternativa ordlistor. Systemet känner automatiskt igen vilken ordlista som användes vid föregående testtillfälle och väljer en alternativ uppsättning med helt nya ord.

SDPT - Symbolerna i kodnyckeln slumpas både gällande typ av symbol, spegelvändning samt plats.

BNT - Systemet känner automatiskt igen vilken bildserie som användes vid föregående testtillfälle så att ett alternativt set av bilder används.

Vi arbetar fortsatt med att förbättra detta ytterligare framledes. I slutändan är det upp till ansvarig kliniker att ta ställning till när omtestning är lämpligt och huruvida resultatet är pålitligt.

bottom of page