Datalagring

All data lagras på servrar inom EU i enlighet med GDPR. Mindmore lagrar endast pseudonymiserad data. Personuppgifter gällande personer som utför testet är avidentifierade.

All data lagras på servrar inom EU i enlighet med GDPR. Mindmore lagrar endast pseudonymiserad data. Personuppgifter gällande personer som utför testet är avidentifierade. Istället för namn eller personnummer används en registreringskod i systemet. Endast ett fåtal personer hos den användande kliniken (den personuppgiftsansvarige) har tillgång till kodnyckeln som kopplar ihop registreringskoden med en persons namn och personnummer.
Se mer om kodnyckel här.