top of page

Datalagring

All data lagras på servrar inom EU i enlighet med GDPR. Mindmore lagrar endast pseudonymiserad data. Personuppgifter gällande personer som utför testet är avidentifierade.

All data lagras på servrar inom EU i enlighet med GDPR. Mindmore lagrar endast pseudonymiserad data. Personuppgifter gällande personer som utför testet är avidentifierade. Istället för namn eller personnummer används en registreringskod i systemet. Endast ett fåtal personer hos den användande kliniken (den personuppgiftsansvarige) har tillgång till kodnyckeln som kopplar ihop registreringskoden med en persons namn och personnummer.
Se mer om kodnyckel här.

bottom of page