top of page

Kodnyckel och registreringskoder

Eftersom Mindmore endast lagrar pseudonymiserad data och använder registreringskoder istället för namn och personnummer måste kunden skapa, administrera och förvara registrerinskoderna på ett säkert sätt.

Eftersom Mindmore endast lagrar pseudonymiserad data och använder registreringskoder istället för namn och personnummer måste kunden skapa, administrera och förvara registrerinskoderna på ett säkert sätt.

Om testpersonen gör testet för första gången så skapar du en ny kod. Om personen gjort testet tidigare, anger du samma kod som använts för denna testtagare vid tidigare tillfällen.
Koden består av bokstäver och siffror, där bokstäverna i koden är unika för er verksamhet och siffrorna är unika för varje testtagare. Om du inte kommer ihåg vilken bokstavskod ni använder så finns den i det mail ni fick efter er onboarding. Du kan även kontakta support@mindmore.com.

OBS! Det är viktigt att era förutbestämda bokstäver (prefixet) används. Detta för att vi på Mindmore ska veta vilka resultat som kräver manuell granskning. Används en annan kod än överenskommet så kommer resultatet att förbli preliminärt och ej användbart.

Det är viktigt att hålla ordning så att rätt kod används. Detta kan göras på olika sätt:

- Förvara en lista över tillgängliga registreringskoder på ett papper vid surfplattan. När en testning ska genomföras används och stryks den översta tillgängliga koden. Detta kombineras med att registreringskoden skrivs in patientens journal.

- Genom att använda en fysisk kodnyckel, d.v.s. en lista över vilka koder som hör ihop med respektive testtagare. Kodnyckeln kan vara ett fysiskt papper eller en Excelfil, se t.ex. exempel-mallen som delas ut efter onboarding. Det är oerhört viktigt att kodnyckeln förvaras på ett säkert sätt och att endast behöriga på kliniken har tillgång till den. Kodnyckeln är det som kopplar ihop en registreringskod med en specifik person. I kodnyckeln är det klokt att notera registreringskod, namn, personnummer och kön.

bottom of page