top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

3 saker du (förmodligen) inte visste om hjärnan!


Hjärnan är på lika fantastisk som den är fascinerande. Här kommer intressanta saker som du kanske inte kände till om den.


1. Neuroner (nervceller) lever längst av alla celler i kroppen

En normalfungerande hjärna består av närmare 100 miljarder neuroner. De sänder ut och tar emot elektrokemiska impulser med information som styr kroppens olika funktioner. Och faktum är att man inte hittat någon bortre gräns för hur länge en neuron kan leva. Såvida vi inte drabbas av någon neurologisk sjukdom eller råkar ut för någon olycka som skadar huvudet så har vi alltså med oss våra neuroner livet ut. Det är ganska fantastiskt med tanke på att de flesta andra celler i kroppen byts ut kontinuerligt. Mer läsning: Lifespan of neurons is uncoupled from organismal lifespanBrain Basics: The Life and Death of a Neuron


2. Myror har tyngre hjärna i relation till kroppsvikt än vi människor

En mänsklig hjärna utgör omkring 2,5 procent av vår kroppsvikt när vi nått vuxen ålder. Det är en betydligt mindre procentuell andel jämför med många andra djur. För myror utgör hjärnan ungefär 14 procent av kroppsvikten och för många fågelarter 8 procent. Våra 2,5 procent är för övrigt ungefär samma som hos möss vilket är en av flera anledningar till varför möss ofta har använts i olika experiment för läkemedel och andra typer av behandlingar innan de testats på oss människor. Procentandelen sjunker typiskt sett för större däggdjur. Hos hästar, lejon och elefanter utgör hjärnan bara ett fåtal promille av den totala kroppsvikten.


3. Hjärnan saknar smärtreceptorer

En nociceptor (smärtreceptor) är en typ av nervcell vars uppgift är att upptäcka stimuli som kan vara potentiellt farlig för olika delar av kroppen. När en fara upptäcks skickas en signal till ryggmärgen och upp till hjärnan som gör att vi känner smärta och (förhoppningsvis) vidtar åtgärder för att undvika denna typ av stimuli nästa gång. Denna process kallas nociception och sker om vi exempelvis råkar lägga handen på en varm spisplatta. Själva hjärnan saknar dock smärtreceptorer vilket innebär att stimuli som sker inuti hjärnan inte ger upphov till smärta. Detta förklarar varför neurokirurgi har kunnat utföras på patienter som fortfarande är vid medvetande.


“Hur är det då med huvudvärk?”, kanske någon undrar. Huvudvärk är oftast just det – värk i och omkring huvudet , snarare än inuti själva hjärnan. Våra tre hjärnhinnor (som omsluter hjärnan) innehåller smärtreceptorer och det gör även musklerna i huvudsvålen och i nacken. Det är oftast spänningar i och omkring dessa som ger upphov till det vi kallar huvudvärk.

Comments


bottom of page