top of page
mindmore_activity_1B.png

Mindmore Acadmay

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

5 viktiga insikter från vår kunskapsdag ”Framtidens hjärnhälsa”


Föreläsarna Sara Wallén, Åsa Karin Hammar, Anahita Amirpour, Aras Hussein och Jens Berggren (William Barr närvarade digitalt).


Torsdagen den 20 oktober arrangerade Mindmore en kunskapsdag om kognition och hjärnhälsa tillsammans med forskare och experter. Det blev en intressant och lärorik dag där över 200 deltagare valde att närvara digitalt eller på plats.


Symposiet utgick ifrån dagens forskning och klinisk praxis inom kognitiv testning, men föreläsarna blickade också in i framtiden och önskade se en mer inkluderande och jämlik vård. Viktiga insikter presenterades och föreläsarna uppmärksammade bland annat; vikten av att mäta vår kognitiva funktion, kognitiv svikt till följd av operation och fördelarna med digital datainsamling. Vi fick höra om sambandet mellan depression och kognition, och om varför kognition borde vara en ny vitalparameter som hör hemma i framtidens sjukvård.

Vikten av att mäta vår kognition

Varför är det inte lika självklart att mäta vår kognitiva hälsa, precis som att vi kontrollerar blodtryck i en vanlig hälsoundersökning? Varför är det först vid en subjektiv svikt, när närstående påtalar lämpligheten av ett test eller vid en känd kognitiv påverkan som vi först mäter vår kognitiva status?

Vikten av att mäta vår kognition och ”kognition – vår nya vitalparameter”, var två viktiga ämnen som avhandlades under dagen. Föreläsarna Sara Wallén och Jens Berggren förklarade hur vi kan arbeta för att förhindra en kognitiv svikt samt menade att kognitiva tester bör bli en naturlig del i vården, för att skapa en mer inkluderande och jämlik vård.

Kognitiv svikt efter operation och vikten av digital datainsamling Kognitiv svikt efter kirurgi är en av de vanligaste postoperativa komplikationerna som drabbar patienter över 60 år. Föreläsaren Anahita Amirpour talade om vikten av att monitorera och följa upp patientens kognitiva förmågor med digitala kognitiva tester. Amirpour fick även medhåll från deltagare på plats.


– Det viktigaste är att vi börjar mäta vår kognitiva funktion, om vi inte mäter så vet vi inte. När vi har tillräckligt med resultat, speciellt inom mitt område som är inom operation, kan vi börja intervenera och stötta våra patienter, säger deltagare Ulrica Nilsson, professor vid Karolinska Institutet.

Vidare talade föreläsare William Barr om den teknologiska krisen inom neuropsykologi, lyfte fram fördelarna med digital datainsamling samt påpekade att det neuropsykologiområdet borde leda utvecklingen mot digital datainsamling.

Sambandet mellan depression och kognition En annan viktig insikt framhöll Åsa Hammar, som presenterade sambandet mellan depression och kognition. Depression uppträder vanligtvis hos personer som är 20–25 år gamla och kan omfatta andra symptom än de vi vanligtvis förknippar sjukdomstillståndet med, exempelvis kognitiv svikt och däribland svårigheter med minne och koncentration. Den kognitiva kapaciteten är ofta nedsatt när patienten återvänder till sitt arbete efter en depression och ibland kan patienten behöva använda stora delar av sin kognitiva kapacitet att hålla undan nästa depression.

Sammanfattningsvis vill vi på Mindmore tacka alla föreläsare och deltagare som bidrog till en lärorik dag och intressant diskussion. Om du som läsare vill djupdyka i ämnena ovan är du varmt välkommen att ta del av föreläsarnas presentationer eller kontakta oss vid eventuella frågor.

Här kan du läsa mer om föreläsarna samt ta del av deras presentationer.bottom of page