top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Blodkärlsrelaterad demens den näst vanligaste demenssjukdomen i Sverige


Ungefär 30 procent av alla personer med demens har blodkärlsrelaterad demens, som även kallas vaskulär demens. Blodkärlsrelaterad demens är därmed den näst vanligaste demenssjukdomen i Sverige efter Alzheimers sjukdom.

Hur vanligt är blodkärlsrelaterad demens?

Socialstyrelsens statistikdatabas visar att incidensen av blodkärlsrelaterad demens har ökat sedan 2001. År 2019 fick omkring 2300 svenskar diagnosen blodkärlsrelaterad demens.


Vilka är symptomen vid blodkärlsrelaterad demens?

Blodkärlsrelaterad demens utmärks främst genom nedsatt exekutiv förmåga som yttrar sig tämligen plötsligt snarare än gradvis. Särskilt framträdande symptom är nedsatt initiativförmåga och nedsatt planeringsförmåga.

I övrigt överlappar symptomen i stort med övriga demenssymptom.

Hur fastställs diagnosen blodkärlsrelaterad demens?

Diagnos kan fastställas genom en demensutredning som bland annat innefattar en undersökning med datortomografi eller magnetkamera. Bland patienter med blodkärlsrelaterad demens syns förändringar av hjärnans vita substans i hjärnbarken. Sådana förändringar är dock inte ett säkert tecken på blodkärlsrelaterad demens. Det förekommer att förändringar kan påvisas utan att personen har demens.

Vad orsakar blodkärlsrelaterad demens?

Det finns flera kända orsaker till blodkärlsrelaterad demens. Gemensamt för samtliga är att delar av hjärnan inte får den syre och näring som krävs för att fungera korrekt. Detta kan bero på att fett, blodkroppar och bindväv ansamlas på en kärlvägg och förhindrar blodflöde.

En annan, delvis relaterad orsak, är stroke som förstör hjärnvävnad och förändrar hjärnbarkens funktionssätt.

En mindre vanlig orsak är inflammerade kärlväggar som leder till att blodkärl löds ihop, något som kallas vaskulit.

Vissa former av blodkärlsrelaterad demens tros vara ärftliga.

Vilken behandling används vid blodkärlsrelaterad demens?

Läkemedel för att mildra symptom saknas. Behandling går ut på att förebygga ytterligare skador som kan förvärra symptomen, exempelvis genom att sänka sitt blodtryck.

Relaterade diagnoskod(er)

F01 Vaskulär demens

Mer information

Senast uppdaterad: 01-09-2021

Comments


bottom of page