top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Förvärvad hjärnskada


Vi på Mindmore brinner för att fler ska kunna få en tidig bedömning vid kognitiv svikt | Förvärvad hjärnskada drabbar årligen dryga 70 000 personer i Sverige. Omkring 20 procent får måttliga till svåra hjärnskador.


En kognitiv utvärdering blir således väldigt viktig, från första bedömningen till rehabilitering.

Skadan eller skadorna leder till blödningar i eller runt hjärnan och kan beroende på svårighetsgrad och vilka delar av hjärnan som är drabbade leda till bestående funktionsnedsättningar inom flera kognitiva domäner.


Förvärvad hjärnskada omfattar alla situationer där hjärnskada har inträffat sedan födseln och inkluderar skador som tumör, stroke, hjärnhinneinflammation samt traumatisk hjärnskada (TBI) som är skador orsakade av ett slag mot huvudet, t.ex. ett fall eller ett slag. I mer sällsynta fall kan en traumatisk hjärnskada även uppstå efter en mycket kraftig huvudrörelse. En hjärnskakning är en mild typ av traumatisk hjärnskada.


Kognitiva funktioner som kan påverkas av förvärvad hjärnskada

Det finns ett antal områden som kan påverkas - dessa kan också skilja sig åt beroende på ålder - barn kan uppleva olika symptom eftersom deras hjärna fortfarande utvecklas.


Några komplexa kognitiva färdigheter som ofta påverkas inkluderar: omdöme, resonemang och problemlösning. Dessutom kan en traumatisk hjärnskada bland annat ge upphov till långvariga känslomässiga problem, depression, balansproblem och överkänslighet mot starka ljud och ljus.


Rehabilitering

Bedömning och perspektiv i rehabilitering är avgörande för individer med eventuella skador och trauman. För att säkerställa att de får det stöd de behöver. Till exempel kan det vara stöd i det dagliga livet, psykisk hälsa, tillgång till utbildning och arbetsplatsanpassningar för att nämna några.


Mindmore tillhandahåller kognitiva test, digitalt paketerade som kan hjälpa till med kognitiv bedömning, vilket gör det möjligt för vårdpersonal att tillhandahålla patientcentrerade vägar och stöd.


Kontakta oss om ni vill höra mer och se verktyget.


Comentários


bottom of page