top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Hjärnans egna reningsverk


Hur går återhämtningen egentligen till?


Att vi behöver vila och återhämtning under natten för att orka med allt som ska göras under dagen har varit uppenbart i alla tider. Men vad som egentligen sker inuti hjärnan när vi sover är ett omdiskuterat ämne som gäckat forskare under lång tid.

Flera processer är så klart involverade för att vi ska återhämta oss på bästa sätt, men det är faktiskt inte särskilt många år sedan forskare förstod hur hjärnan gör sig av med gamla skadliga slaggprodukter. En av forskarna som stod för upptäckten 2013 är Maiken Nedergaard, professor i neurologi och verksam vid Köpenhamns universitet och University of Rochester. Nedergaard har tillsammans med kolleger utforskat det glymfatiska systemet – hjärnans eget reningsverk.


Omkring sju gram proteiner (däribland amyloid och tau) måste rensas ut ur hjärnan varje dag – eller, mer korrekt, varje natt – medan vi sover. Om detta inte sker, exempelvis på grund av störd eller utebliven sömn, ökar risken för en rad neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers, Huntingtons och Parkinsons sjukdom senare i livet. Det glymfatiska systemet är alltså A och O för god hjärnhälsa.


Hur går det då till?


Före Nedergaards och hennes kollegers upptäckt trodde forskarna att hjärnan på något outgrundligt sätt återvann sina restprodukter. Hypotesen byggde på det faktum att hjärnan, till skillnad från många andra organ, inte är kopplat till ett lymfsystem som kan oskadliggöra toxiska celler. Nedergaard med flera kunde dock visa att hypotesen var fel; hjärnan har faktiskt ett alldeles eget reningsverk, men det fungerar litet annorlunda jämfört med kroppens övriga dito.


Upptäckten utgår ifrån hjärnans så kallade “perivaskulär rum”, ett slags kanal eller tunnel bestående av gliaceller som omger vissa blodkärl. I en intervju med Lunds universitet förklarar Nedergaard att hon och hennes kolleger kunde visa att hjärnans restprodukter följer med cerebrospinalvätskan genom det perivaskulära rummet, flödar ner i nacken och slutligen ut i blodomloppet. Allt detta sker tack vare den extra pumpkapacitet som hjärtat ger såväl blodet som cerebrospinalvätskan medan vi sover.


Ganska häftigt tycker vi!Jessen NA, Munk AS, Lundgaard I, Nedergaard M. The Glymphatic System: A Beginner's Guide. Neurochem Res. 2015 Dec;40(12):2583-99. doi: 10.1007/s11064-015-1581-6. Epub 2015 May 7. PMID: 25947369; PMCID: PMC4636982. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25947369/

Comentarios


bottom of page