top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Hur fungerar Mindmores tester?Mindmores tester – även kallade psykometriska bedömningsinstrument – har utvecklats för att testupplevelsen ska bli så enkel som möjligt för patienter och vårdgivare.

Principerna i ett kognitivt test är enkla - på ett så validerat och reliabelt sätt som bara går mät de funktioner som ska utvärderas. Detta görs genom att t.ex. komma ihåg ordlistor för bland annat utvärdera arbetsminnet och mental processhastighet utvärderas genom att dra streck mellan bokstäver och siffror i stigande ordning.


För att dessa tester ska vara så träffsäkra som möjligt är det viktigt att innehållet inte offentliggörs. Detta skulle förstöra testkonstruktionen som noggrant forskats fram över många år och studier. Därför berättar vi inte ingående om våra test här. Är du blivande användare av Mindmore kommer du att få information om alla tester och testbatterier som du behöver.


Våra testbatterier är indelade efter olika behov som våra användare har, t.ex:


  • Utvärdera vid utmattning, depression

  • Genomföra en basal demensutredning

  • En generell screening vid misstanke om mild kognitiv svikt eller annan kognitiv påverkan

  • Genomföra en mätning efter en traumatisk hjärnskada (TBI)


Eftersom testerna redan är indelade i testbatterier behöver du som vårdpersonal inte kunna allt om alla tester, de genomförs av programvaran Mindmore. Det viktigaste är att du och din personal kan (1) genomföra testningen på ett säkert och tillförlitligt sätt, (2) samla in nödvändig annan information som kan påverka patientens mående och testsituation, samt (3) tolka och arbeta med de kognitiva profilerna som Mindmore genererar.


Är du patient så är det just viktigt att du inte tränar eller på annat sätt försöker ta reda på information om testerna innan testtillfället - detta för att vi ska kunna hjälpa dig så träffsäkert det bara går. Det du behöver veta inför testtillfället är att bara att ta det lugnt, försök att se testningen som vilken uppgift som helst som du annars behöver göra. På det sättet får du också ett resultat med hög ekologisk validitet - vilket är det vi eftersträvar för att kunna hjälpa dig på bästa sätt


Vi har totalt 23 test som används inom vården, men som nu är digitala.


Vill du veta mer om hur du kan använda Mindmore för att hjälpa dina patienter? Kontakta oss genom ett formulär eller skriv till oss direkt i chatten så svarar vi dig så snart vi kan.


Comentários


bottom of page