top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Mindmores Sara Wallén får utmärkelsen "Årets Digitala Psykolog"!


Sara Wallén, grundare av företaget Mindmore, har tilldelats Nätverket Digitala Psykologers pris under ett seminarium idag, onsdagen den 18 maj. Enligt prismotiveringen så har Sara och Mindmore genomfört en stor förändring som lett till enorma resultat av kognitiv testning för patienter som behöver det stödet.


"Sara har med sin energi och starka drivkraft lyckats förändra sättet kognitiv testning används och tillgängliggörs i svensk hälso- och sjukvård. Genom digitaliseringen av evidensbaserade test så frigörs tid för testledare, ett mer standardiserat testförfarande skapas och nya möjligheter uppstår med det digitala förmedlingssättet. Ytterligare en effekt av Saras arbete är att hon synliggör psykologers unika kompetens och moderniserar synen på vår profession."


"Jag är mycket glad priset och över att vårt arbete ger eko bland kollegor. Vi brinner för vad vi gör och har kommit långt på dessa fem år, men vi har lång väg kvar att vandra," säger Sara Wallén."Detta pris är en viktigt del för att bana vägen framåt där vi vill vara med och driva utvecklingen framåt med det bästa för patienter och klinisk personal i centrum".


Kristofer Vernmark från Nätverket för Digitala Psykologer säger: "Det är med glädje vi delar ut priset Årets Digitala Psykolog 2021 till Sara och hennes arbete med Mindmore. Saras arbete är nyskapande och innebär nya möjligheter inom psykologyrket."


Mindmore har digitaliserat 23 evidensbaserade tester av kognitiv funktion. Kognitionen påverkas förutom vid kognitiv sjukdom (såsom demens) även vid depression, stress och utmattning, post-covid, smärta – vanliga orsaker till rehabiliteringsbehov och sjukskrivning.


En kognitiv testning är till stor nytta för att öka kvaliteten i planering och utvärdering av rehabiliteringsärenden och som objektiva mätvärden i sjukintyg samt i kommunikation mellan primärvård, kommun och specialistvård. Direkt efter testning blir resultatet och patientens kognitiva tillgängligt för vårdpersonalen att tolka.


Utan Mindmore är det svårt att få resurser att faktiskt bedöma de kognitiva funktionerna som är påverkade. Mindmore effektiviserar genom helt självadministrerade tester och automatiska resultat så att vårdpersonalen endast behöver ägna tid åt att tolka resultatet. Mindmore gör det enkelt och säkert att mäta kognitiv funktion och hjälper vården att synliggöra hjärnhälsa - en försämring som annars är osynlig och svår att kvantifiera. Kanske därför används Mindmore i dag på över 100 kliniker runt om i Sverige inom primärvård, företagshälsovård och specialistvård.


”Vår vision är att ingen med nedsatt kognitiv förmåga ska falla mellan stolarna. Kognitiva svårigheter är symptom på en rad sjukdomstillstånd”, säger Sara. “Med vårt digitala testverktyg vill vi göra tillgängligt en effektiv och säker testning inom sjukvården, så att tillstånd relaterade till nedsatt kognitiv förmåga i högre grad upptäcks i tid och lättare kan monitoreras.”


Pressfrågor: Sara Wallén på sara@mindmore.se, tel. 073-5718076


Nätverket för Digitala psykologer är tänkt att vara en mötesplats för psykologer som använder och integrerar digital teknik i sin arbetsvardag.

Comments


bottom of page