top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Ny design och förbättrad funktionalitet för detaljerade resultat

Vi har uppdaterat design och adderat ny funktionalitet för det detaljerade resultatet i resultatportalen.


All information finns fortfarande tillgänglig men för att göra resultatet tydligare och mer lättläst visas nu en skala istället för som tidigare tre. Du kan själv välja vilken skala du vill se:

  • Z-poäng (standard)

  • Percentil

  • Index

Du kan även välja nivå:

  • Mindmorenivå (standard) (Mycket låg, låg, något låg, medel, över medel)

  • Nyman-nivå (Betydligt under genomsnittet, klart under genomsnittet, genomsnittests nedre del, genomsnittligt, genomsnittets övre del, klart över genomsnittet, betydligt över genomsnittet)

För att ändra hur du vill se resultatet använder du drop-down menyerna (se bild nedan)
Förbättrad design

Vi har även gjort en del mindre förändringar i designen på resultatsidan.

  • För att det ska vara tydligare vad olika knappar gör skriver nu ut funktionen . Exempelvis står det "Visa detaljer" och "Visa ord" istället för ikoner.

  • Det går att fälla in delar av resultatvyn vid behov. Det gör ni genom att klicka på den lilla ikonen uppe till höger. Se bild nedan
Om ni har frågor eller feedback kan ni höra av er till support@mindmore.com

コメント


bottom of page