top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Produktnyhet

Nu finns MADRS-S tillgänglig i Mindmores plattform


Vi är glada att meddela att det nu är möjligt att administrera självskattningsformuläret MADRS-S via Mindmore, både vid distanstestning eller på plats. Något som efterfrågats av många användare.


MADRS-S (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale) är speciellt utvecklat för att vara känslig för förändring i grad av depression. Skalan består av 9 frågor varav en rör livslust.


Läs mer om MADRS-S på fbanken.se

Comments


bottom of page