top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Så kan du minska risken att drabbas av demens


Går det verkligen att minska sin risk att drabbas av demens? Det korta svaret på frågan är “ja, med stor sannolikhet.” För även om risken för demens ökar ju äldre vi blir så är inte demens nödvändigtvis en naturlig konsekvens av hög ålder. Demens är ett samlingsnamn för en rad sjukdomar och mycket tyder på att de val vi gör tidigare i livet kan vara avgörande för vår risk att drabbas.


Här kommer därför några tips på saker man kan göra:


  1. Fysisk aktivitet. Hjärnan mår bra när vi rör på oss, särskilt när vi utför pulshöjande aktiviteter. Forskning visar att pulshöjande aktiviteter stimulerar tillväxten av nya hjärnceller och förbättrar minnet.

  2. Sluta röka. Rökning ökar risken för hjärtkärlsjukdomar och kan bland annat orsaka stroke, som i sin tur är en vanlig orsak till demens. Det är aldrig för sent (man är aldrig “för gammal”) för att sluta. Fördelarna med att sluta kan vara mycket stora, även för den som varit rökare under många år.

  3. Använd hjälm. Att använda hjälm i situationer när man löper ökad risk att skada huvudet är viktigt. Hjälm ska alltid användas när man cyklar eller åker skridskor eftersom en huvudskada, även en relativt lindrig sådan, kan orsaka livslånga nedsättningar i kognitiva funktioner.

  4. Se över din kost. Vilken kost som får oss att må bra är väldigt individuellt. Generellt är dock en varierad kost med lågt sockerinnehåll och mycket grönsaker en god idé.

  5. Prioritera din sömn. Att få tillräcklig sömn, vila och återhämtning är mycket viktigt för vår kognitiva hälsa – både på kort och lång sikt. Om du sover dåligt är det värt att fundera på varför och försöka komma tillrätta med problemet.


Mer läsning:

ความคิดเห็น


bottom of page