top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Vad är kognitiv testning?

Vad är kognitiv testning?

I förra en tidigare blogg förklarade vi begrepp såsom kognition, domän och kognitiv status. Men hur tar man reda på sin egen, eller en patients, kognitiva status?


Vad är kognitiv testning?


En persons kognitiva status går att mäta med hjälp av ett kognitivt test (psykometriskt bedömningsinstrument) som inbegriper ett antal övningar som personen får utföra under en viss tid. Testerna har genomförts med penna och papper sedan åtminstone slutet av 1800-talet, dels som diagnosstöd inom hälso- och sjukvården, och dels för att avgöra om en person har rätt kognitiva förutsättningar att utföra vissa ansvarskrävande uppgifter, exempelvis att inneha skjutvapen eller att hantera olika typer av fordon och maskiner.


Testerna mäter olika domäner beroende på i vilka syften de genomförs. Det finns generella tester, som ofta är mer omfattande och tidskrävande, vars syfte är att få en generell bild av en persons kognitiva status eller för att screena mot kognitiv svikt rent allmänt. Dessa tester mäter flera olika domäner och kan exempelvis användas om man misstänker att en patient lider av en kognitiv nedsättning men har svårt att avgöra vilken eller vilka domäner som är mest påverkade.

Det finns även mer avgränsade tester som endast mäter en eller ett fåtal domäner. Det kan handla om att mäta minne eller exekutiv funktion, eller någon av dessa domäners respektive underfunktioner, till exempel visuellt korttidsminne.


Socialstyrelsen har gjort en sammanställning över rekommenderade bedömningsinstrument och för vilka ändamål de kan användas. Där finns Mindmores testverktyg samt en beskrivning av flera andra etablerade tester och deras olika användningsområden.

Comments


bottom of page