top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Vad är Lewykroppsdemens (även kallat Lewy body-demens)?


Lewykroppsdemens (även kallat Lewy body-demens) är en relativt ovanlig form av demens som upptäcktes så sent som i slutet av 1990-talet. Personer med Lewykroppsdemens har typiskt sett nedsatt visuospatial förmåga, tidvisa synhallucinationer och olika former av parkinsonism (med eller utan skakningar).

Benämningen “Lewykropp” kommer från den tyskfödde neurologen Fritz Heinrich Lewy som i början av 1910-talet upptäckte abnorma ansamlingar av det neurotoxiska proteinet alfasynuklein i patienters hjärnor. Lewy antog att patienternas tidigare symptom kunde knytas till proteinansamlingarna vilka sedermera har kallats Lewykroppar eller Lewybodies.

Omkring 15 procent av patienterna med Lewykroppsdemens har även Parkinsons sjukdom.


Hur vanligt är Lewykroppsdemens?

Lewybodydemens är en relativt ovanlig typ av demenssjukdom. Demensförbundet anger att “den står för 2–20 procent av samtliga demensfall. Den är sannolikt gravt underdiagnosticerad, det vill säga många har sjukdomen utan ha fått diagnosen.”

De flesta med diagnosen är män.


Vilka är symptomen på Lewykroppsdemens?

Vanligt första symptom är störd drömsömn med mer eller mindre våldsamma kroppsrörelser och verbala utbrott. Det är inte ovanligt att detta symptom framträder 10–15 år före andra symptom. När olika symptom yttrar sig beror dock på vilka delar av nervsystemet som angrips först.

Vanliga symptom är:

  • Nedsatt visuospatial förmåga (svårighet att sätta sig på en anvisad plats eller att hälla upp vätska i ett glas etc.)

  • Synhallucinationer (hörselhallucinationer förekommer men är mindre vanligt)

  • Kraftiga fluktuationer i uppmärksamhet och vakenhet

  • Depression

Minnesstörning är inte typiskt symptom för Lewybodydemens men kan förekomma i de fall patienten även har Alzheimers sjukdom eller andra blandformer av demens.


Hur diagnosticeras Lewykroppsdemens?

Diagnosen Lewybodydemens fastställs efter en demensutredning som går ut på att utesluta andra orsaker såsom sköldkörtelsjukdom eller begynnande utveckling av vattenskalle.

Man kan under utredningen låta utföra undersökningar såsom:

  • Blodprov (för att utesluta exempelvis sköldkörtelproblem)

  • Datortomografi (för att se atrofi i hjärnan)

  • SPECT-undersökning för att mäta dopamintransportsystemets funktion (läs mer på Socialstyrelsens hemsida)

  • Ryggvätskeprov (för att upptäcka tecken på Alzheimers sjukdom)

  • Hjärtskintigrafi (för att se om nervsystemet omkring hjärtat är påverkat)

  • Polysomnografi (för att se om drömsömnen är påverkad på ett symptomatiskt sätt)

Se gärna Demensförbundets video om hur en utredning går till vid misstänkt Lewybodydemens: https://www.youtube.com/watch?v=FLlW4Z9dQ6g&t=449s


Vad orsakar Lewykroppsdemens?

Lewykroppsdemens orsakas av en abnorm ansamling av det neurotoxiska proteinet alfasynuklein i nervcellernas cytoplasma. Varför detta sker är oklart. Det finns i dag inget som tyder på att sjukdomen skulle vara genetiskt betingad.


Vilken behandling används vid Lewykroppsdemens?

Såväl botmedel som bromsverkande läkemedel saknas. Behandling går i stället ut på att lindra symptom, bland annat genom att med läkemedel försöka återställa hjärnans nivå av acetylkolin. Vid stelhet brukar även gångövningar och fysioterapi rekommenderas.

Observera att neuroleptikumläkemedel bör ges med stor försiktighet eftersom Lewybodypatienter ofta får kraftiga biverkningar.


Relaterade diagnoskoder

F02 Demens vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

F03 Ospecificerad demens


Mer information

Comentarios


bottom of page