top of page

Mindmores hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.

Vilka kognitiva domäner använder Mindmore när vi mäter?Vår kognition består av rad olika kognitiva domäner, som ibland benämns funktioner eller områden. Dessa korrelerar ofta med varandra, det vill säga om en person är stark inom en viss domän är hen ofta ganska stark inom en annan domän. Hos vissa individer kan skillnaderna mellan olika domäner dock variera stort så det är viktigt att inte göra några antaganden om en persons kognitiva förmåga rent allmänt bara för att hen exempelvis har problem med minnet.


Nedan följer en översiktlig genomgång av några av våra viktigaste kognitiva domäner och hur de mäts i Mindmores olika tester.


Exekutiv funktion


Exekutiv funktion är förmågan att ta initiativ till, planera och genomföra sammansatta uppgifter. En person som har nedsatt exekutiv förmåga upplever ofta initiativlöshet samt svårighet att följa enkla instruktioner och att hantera komplexa verktyg och tekniska apparater.


Mindmore mäter exekutiv funktion genom att använda en kombination av sju olika test.


Testerna mäter aspekter av exekutiv funktion såsom mental flexibilitet, komplex reaktionssnabbhet, impulskontroll och planeringsförmåga.


Minne och inlärning


Minne och inlärning handlar om att komma ihåg och anpassa sitt handlande utifrån tidigare erfarenheter och händelser. En person med nedsatt förmåga i denna domän har ofta svårt att minnas veckodag, vad som nyss sagts i ett samtal och problem att passa tider.


Mindmore mäter minne och inlärning genom att använda en kombination av fyra olika beprövade test.


Testerna mäter aspekter av minne och inlärning såsom verbal inlärning, verbal återgivning, verbal igenkänning, visuellt korttidsminne och visuellt arbetsminne.


Uppmärksamhet och tempo


Denna domän handlar om förmågan att under tidspress koncentrera sig på ett begränsat antal uppgifter. En person med nedsatt förmåga vad gäller uppmärksamhet och tempo blir lätt distraherad, kan upplevas som tankspridd och disträ och kan ha svårighet att hålla sig till ett visst samtalsämne.


Mindmore mäter uppmärksamhet och tempo genom att använda en kombination av fem olika test.


Testerna mäter aspekter av uppmärksamhet och tempo såsom reaktionssnabbhet och visuell avsökning.


Verbal funktion


Verbal funktion är förmågan att genom talat språk kommunicera med andra. En person med nedsatt verbal funktion har svårt att förstå vad andra säger och att själv hitta ord för att uttrycka det hen vill förmedla.


Mindmore mäter verbal funktion genom att använda en kombination av två test som vården använt länge för att mäta.


Testerna mäter aspekter av verbal funktion såsom benämning, ordförståelse och ordflöde.


Visuospatial funktion


Visuospatial funktion innefattar rumsuppfattning och förmågan att göra korrekta tolkningar av syn- och hörselintryck. En person med nedsatt visuospatial förmåga har exempelvis svårighet att avgöra fysiska avstånd och hur objekt förhåller sig i relation till varandra och i relation till personens egen kropp.


Mindmore mäter visuospatial funktion genom att använda en kombination av två välkända test.


Testerna mäter aspekter av visuospatial funktion såsom förmågan att avbilda objekt vars inneboende egenskaper ändras i förhållande till varandra.


Vill du veta mer om Mindmore, Läs mer här!

Comments


bottom of page