top of page

Känslig data & sekretess

Hur hanterar vi data enligt GDPR och hur skyddas patienternas persondata?

Datalagring

All data lagras på servrar inom EU i enlighet med GDPR. Mindmore lagrar endast pseudonymiserad data. Personuppgifter gällande personer som utför testet är avidentifierade.

Mindmore om GDPR och Integritet

På Mindmore arbetar vi ständigt med att förbättra processer och att öka säkerheten vid hantering av personuppgifter.

Kodnyckel och registreringskoder

Eftersom Mindmore endast lagrar pseudonymiserad data och använder registreringskoder istället för namn och personnummer måste kunden skapa, administrera och förvara registrerinskoderna på ett säkert sätt.

Du kan alltid nå oss på vår supportmail: support@mindmore.com

bottom of page