top of page

Tolka med Mindmore

I den här genomgången kommer du att få lära dig att tolka en "kognitiv profil". Bilden nedan visar hur en kognitiv profil ser ut i Mindmore. Den består av våra kognitiva domäner och kan ibland innehålla alla fem domäner och ibland färre. Detta beror på vilka test som ingick i testningen. Utöver den kognitiva profilen kan det även finnas svar på skattningsskalor. 

Detta tolkningsstöd är under utveckling och vi arbetar ständigt med förbättring. Kom gärna med feedback om du saknar eller önskar något!

resultatportal
Syfte med testning

Stegvis tolkning

Genom att följa våra steg nedan kommer du guidas genom tolkningen av den kognitiva profilen. 
 

  1. Hur bedömer jag nedsättningar i den kognitiva profilen?  Klicka här
     

  2. Hur tolkar och återkopplar jag ett resultat utifrån kognitiv funktion? Klicka här
     

  3. Beskrivning av kognitiva funktioner i vardagen Klicka här
     

  4. Jag har gjort en omtestning, hur tolkar jag det? Klicka här (kommer snart)

Flera källor

När vi ska tolka en kognitiv profil behöver vi också veta lite om själva testsituationen. Hände det något speciellt när testerna genomfördes eller finns det faktorer hos testpersonen själv som kan ha påverkat resultatet. Flera av dessa faktorer tillfrågas testtagaren om innan hen genomför en testning och svaren redovisas tillsammans med det kognitiva resultatet. Ytterligare frågor och ställningstaganden går vi igenom under punkt 1 i Tolkning och återkoppling. 

Om tolkningsstödet

Denna sida är skapad av våra psykologer och bygger huvudsakligen på de riktlinjer som finns i Sverige för utredning av olika tillstånd, samt på klinisk erfarenhet. Sidan är under uppbyggnad och det kommer att kontinuerligt dyka upp mer information. 

bottom of page