top of page

Mindmores webbinarier 2023

​Vi på Mindmore arrangerar löpande webbinarier för att bidra med kompetensutveckling inom området hjärnhälsa och kognition.
Nedan webbinarier riktar sig till dig som för tillfället inte är kund hos Mindmore men verkar inom primärvård, företagshälsovård eller specialistvård. Föreläsningarna sker digitalt, är kostnadsfria samt modereras av våra leg. psykologer Jens Berggren och Frida Strömgren. 


Varmt välkommen att boka din plats redan idag! Vänligen anmäl dig via formuläret nedan.

Är du redan en befintlig kund hos oss? Här finner du mer information om nätverksträffarna för våra kunder.

 

 

Fästpunkt 1
Hur används Mindmore inom specialistvård?

Välkommen på detta webinarie tillsammans med vår leg. psykolog Jens Berggren. Vi bjuder in dig som vill veta mer om hur kognitiva symtom kan mätas digitalt samt få kunskap om hur Mindmore kan användas på olika specialistenheter.

Datum: Tisdag den 14 mars

Tid: Kl. 12.15–13.00
Föreläsare från Mindmore: Leg. psykolog Jens Berggren

Stress och utmattning

 

Den stressrelaterade ohälsan ökar och patienterna är ofta svårbedömda i sin funktionsnedsättning, prognos och behandling. Under detta tillfälle fokuserar vi på stressrelaterad ohälsa, inklusive utmattningssyndrom. Hur kan vi objektivt bedöma den kognitiva påverkan, vilken grad av funktionsnedsättning innebär ett hinder i arbete och hur särskiljer vi dessa symtom från degenerativa sjukdomar som exempelvis demens?
Datum: Fredag den 24 mars
Tid: Kl.12.15–13.00
Föreläsare från Mindmore: Leg. psykologer Jens Berggren och Frida Strömgren
Affektiva tillstånd 

Hur skiljer sig affektiva tillstånd från stressrelaterad ohälsa i den kognitiva profilen? Hur påverkar recidiverande depressioner en patients kognitiva funktionsnivå och hur stöttar vi en patient med en nedstämd hjärna? Här tittar vi på vilka testbatterier och test som kan vara hjälpsamma vid bedömning av affektiva tillstånd, grad av depression och kognitiv nedsättning.
Datum: Fredag den 19 april
Tid: Kl.12.15–13.00
Föreläsare från Mindmore: Leg. psykologer Jens Berggren och Frida Strömgren
Kognitiv svikt och demens 
 
Vid detta tillfälle fokuserar vi på kognitiv svikt och demenssjukdom, en subjektiv vs. en objektiv svikt, tidiga tecken, anamnestiska frågor och vikten av information från anhöriga. Vi informerar om vilket testbatteri du bör välja, samt hjälper till att bedöma patientens uttröttbarhet så att hen inte misslyckas och får ett nederlag efter testsituation. Vi informerar om när du bör återkoppla ett lågt resultat och när du rekommenderas gå vidare med en basal minnesutredning eller remittera vidare till en minnesmottagning.
Datum: Fredag den 12 maj
Tid: Kl.12.15–13.00
Föreläsare från Mindmore: Leg. psykologer Jens Berggren och Frida Strömgren
Hur används Mindmore inom företagshälsovården?

Vi bjuder in dig som vill veta mer om hur kognitiva symtom kan mätas digitalt och hur resultatet kan användas inom företagshälsovården. Vi lyfter även exempel på värdet för vårdpersonal; hur den kognitiva profilen är värdefull för att förstå  medarbetarens förutsättningar i arbetet, exempelvis vid arbetsanpassning. Vidare hur objektiva undersökningsfynd underlättar kommunikationen mellan medarbetare, arbetsgivare och externa parter samt vilken tidsbesparing införandet av digital testning innebär.

Datum: Tisdag den 25 april

Tid: Kl. 12.15–13.00
Föreläsare från Mindmore: 
Leg. psykologer Jens Berggren och Frida Strömgren

Digital kognitiv testning – paradigmskifte i neuropsykiatri?

Vi står inför ett paradigmskifte där vi i större utsträckning måste integrera ett digitalt arbetssätt om neuropsykologer ska möta framtidens utmaningar. Förbättrad standardisering, ökad effektivitet samt bättre möjligheter att fokusera på tolkning och bedömning, istället för testadministration, är några fördelar med ökad digitalisering. Den digitala testningen leder också till att vi kan vända oss till större grupper i samhället. Vi går igenom varför digitala tester är framtiden och varför det är dags att lämna bedömningsinstrument baserade på äldre tradition som sträcker sig tillbaka på 1800-talet.

Datum: Tisdag den 16 maj

Tid: Kl. 12.15–13.00
Föreläsare från Mindmore: Leg. psykolog Frida Strömgren

Neuropsykiatriska tillstånd

Mild till måttlig neuropsykiatrisk funktionsvariation i primärvården? Tidigare insatser och samtidig utredning och behandling i primärvården, det är Socialstyrelsens nya direktiv för neuropsykiatriska tillstånd. Hur gör andra en primärvårdsutredning och vad innehåller den, vilka professioner är inblandade och hur fungerar samarbetet med specialistvården? Tillsammans möts vi för att fokusera på NPF-diagnoser, hur primärvården kan ta sig an det utökade uppdraget på NPF och undervisa om hur Mindmores nya testbatterier, som är anpassade för primärvårdsutredningen, kan stötta er verksamhet.

Datum: Onsdag den 21 juni

Tid: Kl. 12.15–13.00
Föreläsare från Mindmore: 
Leg. psykologer Jens Berggren och Frida Strömgren

Anmälningsformulär

arrow&v
arrow&v

Tack för din anmälan! Du kommer att få ett mejl dagen innan med videolänken till nätverksträffen.

bottom of page