top of page

Mindmore AB Version 1.4, 2024-01-04

 

Mindmores digitala tjänst bestående av resultatportal och testapplikation använder sig, som de flesta andra webbsidor, av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. 

 

Vad är en cookie? 

En cookie är en liten textbaserad fil som placeras i din webbläsare. Det finns temporära cookies och permanenta cookies. Temporära cookies, även kallade sessionscookies, sparas i din webbläsare till dess att du loggar ut. Permanenta cookies har ett utgångsdatum och när detta datum har passerats raderas cookien när du återkommer till den webbplats som skapade den. 

Cookies kan vara ”förstapartscookies eller ”tredjepartscookies”. Förstapartscookies är cookies som är satta på webbsidan av Mindmore. Tredjepartscookies är cookies som är satta på webbplatsen av en annan organisation, med Mindmores tillåtelse. 

 

Vilka cookies sätter Mindmore och varför? 

I tabellen nedan beskrivs de cookies som används i vår resultatportal och/eller i vår testapplikation tillsammans med information om syfte, vilka personuppgifter som samlas in, varaktighet och vem som hanterar cookien.

bild på cookies-inställningar

Vilken laglig grund har Mindmore för behandling av dina personuppgifter? 

Mindmore behandlar dina personuppgifter enligt ovan med stöd av samtycke från dig, som du lämnar i samband med att du loggar in i vår resultatportal. 

 

Kan jag säga nej till cookies? 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din enhet kan du vanligtvis helt eller delvis stänga av det i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan även i webbläsarens inställningar radera cookies som lagrats sedan tidigare. 


Tänk på att om du väljer att radera eller blockera förstaparts-cookies kommer vår resultatportal och testapplikation inte att fungera. Du kan däremot blockera tredjeparts-cookies utan att det har någon inverkan på funktionaliteten.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

De personuppgifter som samlas in via tredjepartscookies, så som IP-adress, kommer även att lämnas ut till den tredje part som tillhandahåller cookien (se tabellen under punkt 4). Dessa personuppgifter är bland annat din IP-adress samt en unik identifikator. Dessa cookies används för att kunna visa Mindmore hur användaren loggar in och navigerar på resultatportalen.


Mindmore vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. 


Mindmore kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Mindmores verksamhet avyttras kan Mindmore komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten. 


 

Din trygghet hos oss 

Vill du läsa mer om dina rättigheter och hur vi skyddar din integritet, se vår integritetspolicy. Du är alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på axel.soderlund@mindmore.com om du har frågor om vår användning av cookies.

 

Vår hantering av cookies kan komma att ändras. Den senaste versionen av policyn återfinns alltid på www.mindmore.se 

bottom of page