top of page

Idag står psykisk ohälsa för närmare hälften av alla pågående sjukfall

Flera studier visar på kognitiv nedsättning hos patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Påverkad kognition är också det vanligaste hindret till arbetsåtergång.

Några av dem som använder Mindmore vid frågeställning om psykisk ohälsa och stress

praktikertjanst-blue--medium.webp

Unik kombination av subjektiva mått och objektiva funktionsmått

Subjektiva mått & objektiva funktionsmått

Patientnytta
För att stötta ett personcentrerat arbetssätt ger verktyget bedömningar med både subjektiva och objektiva funktionsmått. Viktig information för att anpassa sjukskrivning och arbetsåtergång.

Medarbetarperspektivet
Det kan vara svårt att få med allt i sina bedömningar, därför har vi färdiga paket för de vanligaste tillstånden, med de bedömningar som behövs. Så att vi medarbetare får bättre förutsättningar att göra ett gott arbete med hög kvalitet.

Objektiva undersökningsfynd underlättar kommunikation med medarbetare, arbetsgivare och externa parter som Försäkringskassan.

Nyfiken på studier inom psykisk ohälsa som använder Mindmore? 

Några av dem finner du här:
Studie från Gustavsbergs Universitets vårdcentral
PRIMECOG
Läs artikel här


Nyfiken på specifikt hur Mindmore används inom företagshälsovård?
Läs mer här

Lyssna in till en av våra användare och hur hon upplever användningen av Mindmore

"Alla mina patienter får 30/30 på MMSE, jag behöver mer träffsäkra test. Med Mindmore får jag det."

Arbetsterapeut inom primärvårdsrehab, Region Stockholm

bottom of page