top of page

Var tredje sekund utvecklar någon i världen kognitiv sjukdom

Samtidigt är över 75% av världens Alzheimers patienter odiagnostiserade. Mindmores digitala verktyg för att mäta kognitiv funktion kan ändra på det.

Mindmore hjärna 4

Några av dem som använder Mindmore som en del av deras basala utredning för kognitiv sjukdom

kundlogga
kundlogga
praktikertjanst-blue--medium.webp

Mindmore rekommenderas som det enda digitala testet i utvidgad kognitiv utredning i nationella vårdförloppet*

vektorkonst
Riktlinjer demenssjukdom

Automatisk rättning, normering och generering av underlag för journal och bedömning

Fysiskt när det behövs, digitalt när det går - hela eller delar på distans

Möjlighet att lyssna och se delar av testningen i efterhand: 
Video

Ljudinspelning

vektorkonst

Personcentrerad testning

Mindmore testar alla domäner, vilket ger stöd i precisions-baserad diagnossättning och stöttar ett personcentrerat bemötande och arbetssätt.

Rekommenderas i nationellt vårdförlopp

Mindmores världsledande verktyg innehåller den senaste inom forskningen kring kognitiv testning och har visat på evidens att det digitala arbetssättet stöttar medarbetare i den kliniska vardagen.

Spara upp till 70% av tiden

Behovet av kognitiv bedömning har aldrig varit så stor som nu med ökat antal äldre och förbättrad livskvalitet vid tidig upptäckt. Med Mindmore går det att möta detta behov. Kliniker sparar upp till 70% av tiden det tar att göra en kognitiv bedömning med Mindmores resurs- och tidseffektiva arbetssätt.

"Mindmore går djupare än de demenstester vi brukar använda. Det gör att även yngre patienter, som börjat få nedsatt minne, får hjälp tidigare. Att vi kan se exakt vilken funktion som fallerar hjälper patienten förstå sin egen funktion."

- Annica, arbetsterapeut, Eira hälsocentral

vektorkonst
mindmore hjärna 3

Basal demensutredning består av flera pusselbitar 

Med Mindmore som verktyg får du stöd i att lägga hela pusslet

Pussel av en basal demensutredning

Kognitiv testning - från undersökning till utredning
Från att mäta ett globalt mått till samtliga domäner

pusselbit

Med färdiga paket kan en demenssjuksköterska eller arbetsterapeut driva arbetet standardiserat från A till Ö, digitalt när det går - fysiskt när det behövs.  De personcentrerade paketen gör att bedömningen blir på rätt nivå till alla patienter, varje gång. 

Riktlinjer demensflöde

MMSE-NR3

Kognitivt undersökningsinstrument: En kliniker-ledd digital testning

NR3 togs fram 2016 av Carsten Strobel och Knut Engedal och uppdaterades 2021, mer info om detta hittar du här. I en artikel från 2023 har normer tagits fram för pappersversionen av NR3 och återfinns här.

 

Den digitala versionen kräver fortfarande att papper och penna används vid uppgifterna 17, 19 och 20 varvid versionen ska ses som en hybrid mellan digital och analog undersökning.

Observera att den digitala versionen ej är självadministerande som Mindmores andra test, utan administreras av kliniker.

Symtomintervju

Nyutvecklad för digital användning i primärvård

  • Kan genomföras på distans när det går, eller på klinik. Möjliggör också att skicka intervjun till anhöriga som bor utomlands

  • Går igenom nio områden med totalt 67 poäng

  • Resultatet sammanställs givetvis automatiskt

Anamnes

Standardiserad insamling

  • Anamnesmallen där de ämnen och uppgifter som bör stämmas av vid kognitiv sjukdom följer vårdförloppet för att stötta klinikern

  • Givetvis i smart, digitalt utförande där information sammanställs automatiskt

  • Irrelevanta områden skippas, t.ex. vänder sig frågorna till olika stadier

​Anamnes enligt vårdförlopp, ladda ner här 

Tolkningsstöd

Stöd i att lägga pusslet

Det är inte alltid lätt att lägga pusslet även när alla bitar är på plats.

Det automatiska tolkningsstödet stöttar klinisk personal i att se mönster i svaren samt flaggar upp vissa datapunkter.


Ett exempel på hur det kan se ut kan du se nedan.

Tolkningsstöd

Vårdförloppet vill uppnå:

  • Fler bör genomgå basal utredning

  • Starta utredningar tidigare

  • Korta ned utredningstiden

  • Ge förutsättningar för jämlik vård

 

Med Mindmore som verktyg får ni stöttning i att åstadkomma detta.

Nyfiken på studier inom kognitiv sjukdom som använder Mindmore?

Två av dem finner du här:

"Alla mina patienter får 30/30 på MMSE, jag behöver mer träffsäkra test. Med Mindmore får jag det."

Arbetsterapeut inom primärvårdsrehab, Region Stockholm

bottom of page