top of page
MacBook Pro 14_ - 18.png

Verktyg för att kartlägga och bedöma patienter med påverkad hjärnhälsa

Mindmores digitala verktyg gör det enkelt och säkert att mäta kognitiv funktion

Enkelt att komma igång

Användarvänligt och enkelt att komma igång

Ökar vårdeffektiviteten

Mindmore tar minimalt med resurser och skapar värde i flera vårdprocesser

+50 000 tester

Mer än 50 000 genomförda tester inom vården och via forskningstudier

Om Mindmore 

Mindmore är väletablerade kognitiva tester i digitalt format och innehåller tjugotre olika evidensbaserade tester av kognitiv funktion. De är ihopsatta i testbatterier, så att just de kognitiva funktioner som vanligtvis påverkas vid det specifika tillståndet mäts.

 

Mindmore består av: 

  • Digitala kognitiva test som patienten gör själv, de är självadministrerande och tar ingen tid av vårdpersonalen.

  • Självskattningsformulär kompletterar den funktionella bedömningen som kognitiva testet ger, här svarar patienten på frågor om hur hen mår och upplever funktion i vardagen.

  • Resultatportalen - här sammanställs resultatet för klinisk personal, redo att tolkas med färdiga texter för journalföring om resultatet.

  • Tolkningsstöd - Klinisk personal vägleds i vad resultaten betyder och får stöd att i att tolka dem.

Mindmore rekommenderas i SKRs riktlinjer vid kognitiv svikt och av Hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Region_Norrbotten_logga_1920x1080_edited.jpg
doktor-se-stockholm-logos-id64zsUgvC.png

Våra tester är evidensbaserade

Originaltesternas sensitivitet har studerats i stor omfattning. Exempelvis är prestationen på Trail Making Test (TMT) del B hos äldre personer förenad med problem med vardagliga komplexa aktiviteter.

Läs mer om evidensen bakom verktyget och våra publikationer

Hur går det till?

Patienter gör olika test beroende på frågeställning, t.ex. stressrelaterad ohälsa och kognitiv sjukdom.

De funktioner som vanligvis är påverkade vid det tillståndet testas.

Dessa test är färdigpaketerade för er klinik i olika testbatterier som ni väljer för varje patient. Testerna går att göra både på plats på er mottagning eller i patientens hem. 

Mindmores resultatportal

Snabb och tydlig överblick av den kognitiva funktionsnivån.

Resultatportalen för kognitiva test

Mindmore tillhandahåller en CE-märkt medicinteknisk produkt klass I, enligt MDD

unnamed-2.jpg

Rekommenderas i SKRs riktlinjer vid kognitiv svikt och av hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning

"Jag använder Mindmore för att utreda och kartlägga behov av rehabilitering. Mindmore hjälper oss även mycket vid sjukskrivningar – myndighetsbeslut har ändrats tack vara de objektiva underlag som resultaten tillför i våra intyg"

Maria Nordin,
Arbetsterapeut och rehabkoordinator,
Region Norrbotten

bottom of page