top of page
Bakgrundsbild

God och nära hjärnhälsa

Mindmores världsledande digitala verktyg rekommenderas i nationellt vårdförlopp,

gör det enkelt och säkert att mäta kognitiv funktion.

Anslut dig till ledande regioner, vårdgivare & forskare

Region dalarna logga
Region Jämtland-härjedalen logga
Region kalmar logga
Region norrbotten logga

Kognitiva test grundade i klinisk forskning - tryggt och säkert att använda

mindmore logga 1

Välkända neuropsykologiska tester med god evidens och bred användning på klinik.

mindmore logga 1

Ekvivalens och normativa studier säkerställer evidens även i det digitala formatet.

mindmore logga 1
Mindmore hjärna 4

"Alla mina patienter får 30/30 på MMSE, jag behöver mer träffsäkra test. Med Mindmore får jag det."

Arbetsterapeut inom primärvårdsrehab, Region Stockholm

Hur går det till?

Mindmore stöttar dig i bedömningen med kognitiva test och kompletterande subjektiva mätningar:
>20 kognitiva test och >30 skattningsskalor.

hjärna 7
Hur går det till i Mindmores digitala verktyg

Steg 1

Personalen väljer ut vilket testbatteri som ska genomföras

och på vilket språk.
Exempel på testbatterier:

  • Kognitiv sjukdom

  • Körkortsfrågeställning

  • Basutredning NPF

  • Utmattning/Stress

Steg 2

Patienten kan sedan göra testet hemma via länk eller på er klinik, med eller utan personal.


Testet "leder sig själv" med instruktioner både skrivna på skärmen och upplästa. Patienten sätter tempot och får öva inför varje test.

Steg 3

Resultatet är sammanställt för enkel journalföring och bedömning för klinisk personal.

 

Nyfiken på vilka test och skattningsskalor?

Mindmore hjärna 5

Du vet väl om att vi har tester på olika språk?
Norska, finska, arabiska och engelska.

Kognitiv testning av alla sex domäner

resultatportal i Mindmores plattform

En del av resultatet är en kognitiv profil som visar en överblick av patientens kognitiva förmåga. De andra delarna innehåller detaljerade resultat för klinisk personal att tolka och tolkningsstöd. En uppskattad funktion är att resultatet sammanfattas i text, vilket sparar tid i dokumentation och administration.

​Klinisk personal kan också lyssna när patienten upprepar ord, se videos på när det ritar kuben samt får hela listor på ALLA ord som patienter säger vid t.ex. ordrepetition, inlärningstest och test för ordflöde.

Personcentrerad testning

Mindmore testar alla domäner, vilket ger stöd i precisions-baserad diagnossättning och stöttar ett personcentrerat bemötande och arbetssätt.

Rekommenderas i nationellt vårdförlopp

Mindmores världsledande verktyg innehåller den senaste inom forskningen kring kognitiv testning och har visat på evidens att det digitala arbetssättet stöttar medarbetare i den kliniska vardagen.

Spara upp till 70% av tiden

Behovet av kognitiv bedömning har aldrig varit så stor som nu med ökat antal äldre och förbättrad livskvalitet vid tidig upptäckt. Med Mindmore går det att möta detta behov. Kliniker sparar upp till 70% av tiden det tar att göra en kognitiv bedömning med Mindmores resurs- och tidseffektiva arbetssätt.

happy

Anpassade lösningar med unika testbatterier för dina patientgrupper

bottom of page