top of page

En produkt baserad på evidens

Kognitiva test grundade i klinisk forskning

Tester erkända av neuropsykologer över hela världen

Moderniserad testadministration och resultatgenerering

Plattformsspecifika normativa data

hjärna grön

Välkända tester

Mindmores tester är välkända neuropsykologiska tester som använts kliniskt och i forskning sedan många år.

laboratorie

Wilhelm Wundts psykologilaboratorium, Leipzig Tyskland 1879.

Neuropsykologer över hela världen använder i sina kliniker de tester som Mindmore väljer att digitalisera [1]. De inkluderade testernas sensitivitet har studerats i stor omfattning [2,3]. Till exempel är prestationen på Trail Making Test (TMT [4]) del B hos äldre personer förenad med problem med vardagliga komplexa aktiviteter [5], medan den hos yngre personer kan vara en indikation eller symtom på depression [6] eller kronisk stress [7,8].

Läs mer i forskningslitteraturen:

Anchor 1

Ett populärt verktyg för forskning

Testerna i Mindmores plattform används i forskningssamarbeten tack vare deras lättanvändbarhet; tester är enkla att administrera. Mindmore erbjuder automatisk poängsättning och standardisering, samt omgående access till insamlad data. De traditionella testerna som Mindmore valt att digitalisera har testats och prövats av forskare sedan årtionden tillbaka – nu blir dessa fynd replikerade och byggda på genom forskare som väljer att använda Mindmore i sin forskning.

Linköpings universitet
Bergens universitet
Stockholms universitet
Karolinska institutet

Plattformsspecifika normativa data

Mindmore inkluderar en egen normativ databas omfattande >1000 vuxna friska individer. Normativa data av hög kvalitet är nödvändigt vid tolkning av testresultat [3,21,22]. Sofistikerade regressionsbaserade normativa modeller [23,24] är implementerade i Mindmores resultatportal [25]. Varje patient jämförs med sin förväntade testpoäng baserat på individuell ålder (omfång 18 till 90 år), kön, utbildningsnivå och inmatningsmetod.

Ladda ned och läs det fullständiga manuskriptet

Läs mer:

Exempel på normativa modeller

Fördelningskurva 2
Fördelningskurva
Anchor 2
Anchor 3

Tester är noggrant anpassade för självadministration på en digital plattform

Artikel om studie

Mindmore moderniserar testadministrationen med bibehållna styrkor och evidens associerat med traditionella tester [14–16]. Den digitala plattformen leder patienten genom testerna med hjälp av originalinstruktioner och feedback. Kliniker har tillgång till alla traditionella testpoäng, som antal korrekta svar, manuellt rättade audiotranskript för testet av verbalt flöde [17], liksom index, interferrens och kongruenta och inkongruenta testpoäng för Strooptestet [3,18] etc.

Ladda ned och läs mer

​Läs mer:

Forskningsteamet på Mindmore

Bild på medarbetare 5
Alejandra Machado
Ph.D.
Specialist klinik & forskning
Bild på medarbetare 1
Ingvar Bergman
Leg. psykolog
Klinisk expert
Bild på medarbetare 2
Wobbie van den Hurk
MSc, Ph.D. kandidat
Forskningsledare
Bild på medarbetare 3
Ludwig Franke Föyen
PTP-psykolog
Forskningsassistent
Bild på medarbetare 4
Anders Gustavsson
Ph.D.
Forskningsrådgivare
hjärna gul

Vad är ert nästa steg?

Läs mer eller varmt välkommen att kontakta oss!

Artiklar och referenser

Läs våra publikationer i Journal of the International Neuropsychological Society och Frontiers in Psychology.

Lista med referenser, klicka här.

journal of the international neuropsychological society
Frontiers of psychology
bottom of page