top of page

En produkt baserad på evidens

Kognitiva test grundade i klinisk forskning

Tester erkända av neuropsykologer över hela världen

Moderniserad testadministration och resultatgenerering

Plattformsspecifika normativa data

mindmore_activity_2B.png

Välkända tester

Mindmores tester är välkända neuropsykologiska tester som använts kliniskt och i forskning sedan många år.

Interior-of-a-laboratory-room.png

Wilhelm Wundts psykologilaboratorium, Leipzig Tyskland 1879.

Neuropsykologer över hela världen använder i sina kliniker de tester som Mindmore väljer att digitalisera [1]. De inkluderade testernas sensitivitet har studerats i stor omfattning [2,3]. Till exempel är prestationen på Trail Making Test (TMT [4]) del B hos äldre personer förenad med problem med vardagliga komplexa aktiviteter [5], medan den hos yngre personer kan vara en indikation eller symtom på depression [6] eller kronisk stress [7,8].

Läs mer i forskningslitteraturen:

Anchor 1

Ett populärt verktyg för forskning

Testerna i Mindmores plattform används i forskningssamarbeten tack vare deras lättanvändbarhet; tester är enkla att administrera. Mindmore erbjuder automatisk poängsättning och standardisering, samt omgående access till insamlad data. De traditionella testerna som Mindmore valt att digitalisera har testats och prövats av forskare sedan årtionden tillbaka – nu blir dessa fynd replikerade och byggda på genom forskare som väljer att använda Mindmore i sin forskning.

1280px-Linkoping_University_Logo.svg.png
Uni-Bergen-emblem.png
stockholms-universitet-logo-5420FEB640-seeklogo.com.png
ki_logo_rgb_print.png

Plattformsspecifika normativa data

Mindmore inkluderar en egen normativ databas omfattande >1000 vuxna friska individer. Normativa data av hög kvalitet är nödvändigt vid tolkning av testresultat [3,21,22]. Sofistikerade regressionsbaserade normativa modeller [23,24] är implementerade i Mindmores resultatportal [25]. Varje patient jämförs med sin förväntade testpoäng baserat på individuell ålder (omfång 18 till 90 år), kön, utbildningsnivå och inmatningsmetod.

Ladda ned och läs det fullständiga manuskriptet

Läs mer:

Exempel på normativa modeller

urn-cambridge.org-id-binary-20220203141748317-0324-S135561772100045X-S135561772100045X_fig
Skärmavbild 2022-09-27 kl. 15.30.43.png
Anchor 2
Anchor 3

Tester är noggrant anpassade för självadministration på en digital plattform

Skärmavbild 2022-09-26 kl. 14.42.46.png

Mindmore moderniserar testadministrationen med bibehållna styrkor och evidens associerat med traditionella tester [14–16]. Den digitala plattformen leder patienten genom testerna med hjälp av originalinstruktioner och feedback. Kliniker har tillgång till alla traditionella testpoäng, som antal korrekta svar, manuellt rättade audiotranskript för testet av verbalt flöde [17], liksom index, interferrens och kongruenta och inkongruenta testpoäng för Strooptestet [3,18] etc.

Ladda ned och läs mer

​Läs mer:

Forskningsteamet på Mindmore

ab591a_06c543a5f7ae4690a5c2d558c9692d6f~
Alejandra Machado
Ph.D.
Specialist klinik & forskning
DSCF8082-2.jpg
Ingvar Bergman
Leg. psykolog
Klinisk expert
DSCF8163-2.jpg
Wobbie van den Hurk
MSc, Ph.D. kandidat
Forskningsledare
1637047315837.jpeg
Ludwig Franke Föyen
PTP-psykolog
Forskningsassistent
Skärmavbild 2022-09-27 kl. 15.16.11.png
Anders Gustavsson
Ph.D.
Forskningsrådgivare
mindmore_activity_3B.png

Vad är ert nästa steg?

Läs mer eller varmt välkommen att kontakta oss!

Artiklar och referenser

Läs våra publikationer i Journal of the International Neuropsychological Society och Frontiers in Psychology.

Lista med referenser, klicka här.

journal_of the international neuropsychological society.jpg
psychology_290x290.jpg.webp
bottom of page