top of page
hjärna gul
Använder ni idag de vanliga papper och penna-test för att mäta och screena kognitiv påverkan?

"Fördelen med Mindmores tester är att det binder inte upp personalresurser, patienten kan jobba aktivt med sin egen vård och vi får resultatet på ett överskådligt och tillförlitligt sett."

Nima Videstedt

Leg. psykolog

Verksamhetschef på Gordius - specialistvård

Bild på person som pratar om Mindmore och dess användning inom specialistvården
bottom of page