Vad är kognitiva test?

Läs om kognitiva test och hur vården kan använda dem

mindmore_activity_2B.png

Kognitiva test

Kognitiva test mäter hjärnans funktion

Detta görs genom att ge små uppgifter som personen ska klara av. T.ex. komma ihåg ordlistor för bland annat utvärdera arbetsminnet och mental processhastighet utvärderas genom att dra streck mellan bokstäver och siffror i stigande ordning.  

 

Patienter gör olika test beroende på frågeställning, t.ex. stress, demens, post-covid. Funktioner som är påverkade vid det tillståndet testas. Testen synliggör eventuell kognitiva påverkan.

 

Mindmores digitala kognitiva test med automatiserad rättning ger objektiv information om kognitiv påverkan.

Läs mer om värdet med test och Mindmores kognitiva testning

 

Värdet för vård och patient

Kognitiva test är ett värdefullt komplement till patientens egna berättelser. Vårdpersonal kan se hur specifika kognitiva förmågor är påverkade, underlätta beslut om lämpliga åtgärder och behandlingen kan bli mer individanpassad.

 

På grund av att det är digitala test och automatisk rättning, så det objektiv underlaget även underlätta den kommunikation som är nödvändig under vårdresan, både vårdgivare emellan, med anhöriga och mot externa parter som Försäkringskassan.  

 

Mindmores kognitiva test är grundade i evidensbaserad forskning. Dessa test är välkända neuropsykologiska tester som använts kliniskt och inom forskning sedan många år tillbaka.

I plattformen finns också en stor normdatabas. Alltså data på hur friska personer klarar av testerna.

 

Genomföra ett test

Eftersom testerna redan är indelade i testbatterier behöver du som vårdpersonal inte kunna allt om alla tester, de genomförs i den digitala plattformen i en webbaserad programvara. Det viktigaste är att du och din personal förstår nedan steg.

Att ni kan genomföra testningen på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Genom flera olika skattningsskalor i verktyget kan in samla nödvändig annan information som kan påverka patientens mående och testsituation.

Ni ska kunna tolka och arbeta med de kognitiva resultat som Mindmore genererar efter att patienten har genomfört ett test. Med plattformen följer även korta och digitala utbildningar samt start och uppföljningsmöten så att ni är säkra på att det ni gör ger patienten en säker bedömning och vård.

Se hur kognitiva test används i olika vårdflöden

unnamed-2.jpg

Mindmores plattform rekommenderas i SKRs riktlinjer vid kognitiv svikt och av Hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning.

CE-white-icon_edited.png

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt