top of page
mindmore_activity_2B.png
mindmore_activity_2B.png

Svensk version MMSE-NR3
(en vidareutveckling av MMSE-SR)

Här finns information för dig som är nyfiken på att göra MMSE-NR3 (svensk version) - med digitalt stöd eller i pappersformat

Nu är det ute!

Den 22 februari lanserade vi svensk version MMSE-NR3 (en vidareutveckling av MMSE-SR) i både digital och pappersversion med ett webinarie tillsammans med skaparna av SR och NR3 i samarbete med Svenskt Demenscentrum och Svensk Förening för Kognitiv Medicin.

Är du intresserad av den digitala versionen så har vi tre tillfällen under Mars där vi berättar mer om oss på Mindmore och hur den digitala versionen fungerar. Vi bjuder även in till ett tillfälle där vi dyker ner i MMSE och juridiken kring denna version.


Du anmäler dig till webinariet om juridiken och
de öppna demo tillfällena nedan.

Du kan även se lanseringseventet i efterhand.

Schema

Lansering skedde 22 februari kl:12.15

Öppen demo sker 5 mars kl:12.15

Öppen demo sker 8 mars kl:12:15

MMSE & juridiken sker 13 mars kl:12.00

Öppen demo sker 22 mars kl:12.15

Lanseringen går att se i efterhand

Vad är MMSE-NR3? 

Mini mental state examination (MMSE) är ett vanligt använt kognitivt undersökningsinstrument. Svensk version av MMSE-NR3 (en vidareutveckling av MMSE-SR) är en svensk översättning av MMSE-NR3 som togs fram av Knut Engedahl och Carsten Strobel 2021. Carsten Strobel är också en av skaparna till MMSE-SR vilket är den version av MMSE som använts i Sverige under lång tid.

Sen en tid tillbaka är det inte längre möjligt att ladda ner MMSE-SR från Demenscentrums hemsida och därför är vi nu extra stolta över att kunna presentera en ny version som kan användas istället. Denna nya version har granskats av samtliga författare till MMSE-SR och är en vidareutveckling av MMSE-SR.

Diagnos kan inte ställas med enbart resultatet från Svensk version av MMSE-NR3, exempelvis saknas uppgifter som mäter exekutiv funktion på ett tillfredsställande sätt. Resultatet ska snarare ses som en ögonblicksbild av patientens kognitiva funktion och kunna ge indikation för vidare bedömning.

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda MMSE och klocktestet som en del i den basala demensutredningen.

mindmore_activity_1B.png
SKR_Logotype.png
Fästpunkt 2

Digital version

Utveckling av digital version: en kliniker-ledd digital testning

Mindmores MMSE-NR3 (svensk version) är en digital vidareutveckling av MMSE-SR.


NR3 togs fram 2016 av Carsten Strobel och Knut Engedal och uppdaterades 2021, mer info om detta hittar du här. I en artikel från 2023 har normer tagits fram för pappersversionen av NR3 och återfinns här.

Den digitala versionen kräver fortfarande att papper och penna används vid uppgifterna 17, 19 och 20 varvid versionen ska ses som en hybrid mellan digital och analog undersökning.

 

Observera att den digitala versionen ej är självadministerande som Mindmores andra test, utan administreras av kliniker.

 

Den digitala versionen av svensk version MMSE-NR3 (en vidareutveckling av MMSE-SR) har tagits fram av Mindmore tillsammans med Leg. Psykolog Beata Terzis och har även granskats av Läkare Anders Wallin och Leg. Psykolog Carsten Strobel varav alla tre var med och tog fram den svenska versionen MMSE-SR 2012.


Den digitala versionen har även prövats ut av flera vana användare av MMSE-SR för att säkerställa god överensstämmelse med den ursprungliga versionen gällande administrering och rättning. Dock förekommer det skillnader mellan den digitala versionen och tidigare versioner då en digital miljö tillåter andra möjligheter än papper och penna när det kommer till t.ex. stöd och information till kliniker. Den digitala versionen hjälper klinikern vid administreringen och säkerställer därmed en högre grad av standardisering.

Ingen separat validering eller norminsamling har genomförts på den digitala versionen vilket bör tas i beaktande när resultatet tolkas. Vid användandet av fysiska stimuliark är dock administreringen identisk mellan analog och digital version.

Vad är fördelarna med digitalt MMSE?

Ökar standardiseringen genom lättare tillgång till regler och bedömningsalternativ

Hjälper till i rättning och ger mer stöd till kliniker

Underlättar journalföring genom att kunna klippa och klistra in i journal 

Intresserad av den digitala versionen och hur den fungerar?

Pappersversion

Vill du ladda ner pappersversionen?

I och med lagen om instrumentsekretess, behöver vi säkerhetsställa att du jobbar inom vården. Du kommer därför att behöva svara på ett par korta frågor för att ladda ner pappersversionen samt användarmanualen som följer med.

Fästpunkt 1

Vanliga frågor och svar

Vad är skillnaderna och vad för utveckling finns det i denna version? Hur ställer sig NR3 till SR?

Skillnaderna mellan svensk version MMSE-NR3 (en vidareutveckling av MMSE-SR) och MMSE-SR (SR) är förhållandevis små.
 

De få ändringar som är gjorda är gjorda för att stämma överens med MMSE-NR3, dessa är: nya bilder, tydligare distraktionsuppgift och ny uppmaning. I och med att en ny version skapas ges det också möjlighet att putsa och förbättra en del formuleringar. Alla ändringar är diskuterade med upphovspersonerna till MMSE-SR.

Exempel på detta är förtydligande av formuleringar och förenklingar av rättningsförfarande. 

Vad är skillnaderna mellan digital och pappersversion?​

Den digitala versionen genomförs på samma sätt som pappersversionen i det avseende att testledaren är den som ställer alla frågor och registrerar svaren. De uppgifter som kräver papper och penna är: förståelse, skrivförmåga och figurkopiering. Detta då dessa uppgifter inte låter sig göras digitalt på ett tillfredsställande sätt.

Den digitala verisonen erbjuder bland annat:

 

-Automatiskt val av ny ordlista/siffer-serie vid omtestning
-Stöd och automatisk rättning av huvudräkning
-Exempel på svarsalternativ
-Möjlighet att visa stimulibilder via skärm
-Automatisk summering av poäng
-Enkel vy av resultat för direkt kopiering till journalen

Hur ska jag göra när jag registrerar i Svedem?

 

I SveDem så registrerar du antalet poäng som patienten fått på testet MMSE. Registreringen påverkas inte av vilken version som används.

Har du övriga frågor du vill ha besvarade? Maila oss

bottom of page