top of page

Kan jag använda min telefon, för att dela WiFi/Internet?

Det fungerar att koppla upp surfplattan mot internet via en mobil WiFi lösning eller en smartphone.

Det fungerar att koppla upp surfplattan mot internet via en mobil WiFi lösning eller en smartphone. Vissa äldre modeller stöds dock ej. Det har även visat sig att det ibland inte fungerar att koppla upp sig mot samma mobila enhet 2 gånger. Prova då att:

- Tryck på jordgloben i aktivitetsfältet längst nere i höger hörn
- Tryck på den enhet som du har problem att koppla upp dig mot och håll inne tills en meny dyker upp. Se bild.
- Tryck på “Glöm”
- Prova nu att koppla upp dig mot den mobila enheten på nytt. För att ansluta till mobiltelefonen måste mobilens Wi-Fi lösenord som återfinns i telefonen, i inställningarna för Internetdelning, anges i surfplattan.

bottom of page