top of page

Mindmores

 

Hjärnskola

Här kan du lära dig mer om hur hjärnan fungerar, hur kognitiva tester fungerar, vad som påverkar vår kognition, vilka neurodegenerativa sjukdomar som är vanligast samt hur de kan behandlas.
bottom of page