top of page

Bedömning av nedstämdhet och depression 

Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon specifik kognitiv profil för just nedstämdhet/depression utan snarare syftar testningen till att bedöma vilka domäner som är nedsatta och till vilken grad. Dock listas nedan de domäner som ofta är påverkade samt de som kan vara påverkade vid nedstämdhet och depression.

Tillstånd
Domäner som ofta är påverkade
Domäner som kan vara påverkade
Förslag på tolkning och återkoppling

Kommer snart

bottom of page