top of page

Genomgång av Mindmores resultat

Genomgång av Mindmores resultatportal. Videon går igenom hur man kommer åt ett resultat, hur resultatportalen fungerar samt de olika funktioner den innehåller:

Genomgång av Mindmores resultatportal. Videon går igenom hur man kommer åt ett resultat, hur resultatportalen fungerar samt de olika funktioner den innehåller:

(Video kommer)

bottom of page